Αρχαικά χρόνια - 1. Αποικιακή εξάπλωση


ερωτήσεις κατανόησης


Αίτια του αποικισμού

1.      Ποιοι είναι οι οικονομικοί λόγοι που οδήγησαν τους έλληνες να μεταναστεύσουν;
2.      Τι εννοούμε όταν λέμε ότι «πολιτικοί λόγοι ανάγκασαν κάποιους έλληνες να φύγουν από την πατρίδα τους»;
3.      Σε ποιες γεωγραφικές περιοχές κατευθύνθηκαν οι πληθυσμοί που μετανάστευσαν;

Αναχώρηση και εγκατάσταση

1.      Η διαδικασία της αναχώρησης δεν γινόταν τυχαία αλλά με συγκεκριμένες ενέργειες που ήταν:
α.
β.
γ.

2.      Η περιοχή της νέας εγκατάστασης φρόντιζαν να έχει:
α.
β.
γ.


Σχέση μητρόπολης – αποικίας

1.      Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;
·         Η αποικία (νέα πόλη – πατρίδα) εξαρτιόταν αποκλειστικά από τη μητρόπολη.
·         Η αποικία ήταν ελεύθερη να ακολουθήσει ανεξάρτητη πορεία από τη μητρόπολη.
·         Οι δύο πόλεις (μητρόπολη και αποικία) διατηρούσαν παραδοσιακούς στενούς δεσμούς.
·         Συχνά οι αποικίες στρέφονταν εναντίον των μητροπόλεων γιατί τις μισούσαν.

2.      Σε ποιες περιοχές σήμερα υπάρχουν ακόμη πληθυσμοί που έχουν σχέση με τον αποικισμό του 8ου αιώνα π.Χ; Αν και δεν είναι έλληνες ωστόσο κάποιοι χαρακτηρίζονται ελληνόφωνοι. Συμβουλευτείτε το χάρτη στο πάνω μέρος της σελίδας και αναζητήστε πληροφορίες.


Συνέπειες

Αναφέρετε μερικές σημαντικές αλλαγές που επέφερε ο αποικισμός
α. στην οικονομία της εποχής
β. στις τέχνες
γ. στην πνευματική άνθηση