Ιστορία Β΄ Γυμνασίου

Ηράκλειος - Σλάβοι και Βούλγαροι (σελ. 19-25)

1.     Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;

         I.      Οι Σλάβοι ίδρυσαν σκλαβηνίες για να εξασφαλίσουν τη νομαδική τους ζωή.

      II.      Στα τέλη του 6ου και στις αρχές του 7ου αιώνα οι Σλάβοι πέρασαν στην επιρροή των Αράβων.

        ΙII.      Η εθνογένεση των Βουλγάρων σχετίζεται με την υποταγή κάποιων σλαβικών πληθυσμών.

        IV.      Η πόλη του Βυζαντίου που ενδιέφερε τους σλάβους ήταν η Θεσσαλονίκη.

         V.      Η επίσημη γλώσσα του βουλγαρικού κράτους ήταν η σλαβική.

5 μονάδες

2.     Να αντιστοιχίσετε τις αιτίες της Α στήλης με τα αποτελέσματα της Β στήλης:

Α

Β
1.    Επειδή οι Σλάβοι ίδρυσαν τις σκλαβηνίες ανάμεσα σε ελληνικούς πληθυσμούς,
     I.      αφού πρώτα υποτάχθηκαν στρατιωτικά στο Βυζάντιο.
2.    Οι σλάβοι εξελληνίστηκαν
     II.      Όταν οι βούλγαροι του έδωσαν το όνομα και την οργάνωση και οι σλάβοι τον πληθυσμό και τη γλώσσα
3.    Το Βυζάντιο αναγνώρισε το βουλγαρικό κράτος
     III.      γι’ έδωσαν το όνομά τους στο νέο κράτος.
4.    Το βουλγαρικό κράτος οικοδομήθηκε
     IV.      γι’ αυτό επηρεάστηκαν από τον πολιτισμό τους και τελικά εξελληνίστηκαν.
5.    Επειδή οι Βούλγαροι ήταν πολιτικά και στρατιωτικά ισχυρότεροι  από τους Σλάβους,
       V.      όταν συμφώνησε να του δίνει ετήσιο φόρο.

5 μονάδες

3.     Αφού διαβάσετε το παράθεμα που ακολουθεί να απαντήσετε στα εξής:
α. ποιους νίκησαν οι βούλγαροι και πέρασαν το Δούναβη;
β. γιατί αποφάσισαν να ιδρύσουν το κράτος τους σ’ αυτή την περιοχή;

5 μονάδες

Ίδρυση βουλγαρικού κράτους

Οι βούλγαροι καταδιώκοντας τους Ρωμαίους πέρασαν τον Δούναβη και έφτασαν στη λεγόμενη Βάρνα, κοντά στην Οδησσό, και την ενδοχώρα της. Εκεί είδαν ‘ότι ο τόπος ήταν πολύ ασφαλής: προστατευόταν από πίσω (βόρεια) από τον Δούναβη και μπροστά (νότια) και στα πλάγια (ανατολικά) από τις κλεισούρες (δηλ. τα στενά περάσματα του Αίμου) και τη θάλασσα του Πόντου.

4.     Ποιες ήταν οι σχέσεις των Βουλγάρων με το Βυζάντιο μετά την ίδρυση του κράτους τους;


5 μονάδεςΕικονομαχία (σελ. 34-35)

1.  Θεωρείτε σύμπτωση ότι οι αυτοκράτορες που αντέδρασαν αρνητικά στις εικόνες και τη λατρεία τους προέρχονταν από τη Συρία;
5 μονάδες
2.     Ποιες συνέπειες είχε η εικονομαχία στον τομέα της τέχνης;
5 μονάδες
      3.     Σωστό ή λάθος;
Ø    Τους εικονολάτρες υπερασπίστηκε ο μεγάλος θεολόγος Ιωάννης Χρυσόστομος.
Ø  Η νίκη των εικονολατρών οδήγησε σε πλήρη κυριαρχία της ελληνικής παράδοσης έναντι της ασιατικής μέσα στο βυζαντινό κράτος.
Ø  Εξαιτίας της εικονομαχίας χαλάρωσαν οι σχέσεις του Βυζαντίου με την Ρωμαϊκή Εκκλησία.
Ø    Η εικονομαχία εξελίχθηκε σε τρεις φάσεις.
Ø    Οι εικονόφιλοι ήταν ειδωλολάτρες.
5 μονάδες
4.     Εκτός από τις ανεικονικές αντιλήψεις, ποιες άλλες αιτίες οδήγησαν στην εικονομαχία;
5 μονάδες