Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου

Θυσία για την πατρίδα (Κείμενο 2ο)

στε προσήκει τούτους εδαιμονεστάτους γεσθαι, οτινες πρ μεγίστων κα καλλίστων κινδυνεύσαντες οτω τν βίον τελεύτησαν, οκ πιτρέψαντες περ ατν τ τύχ, οδ’ ναμείναντες τν ατόματον θάνατον, λλ’ κλεξάμενοι τν κάλλιστον. Κα γάρ τοι γήρατοι μν ατν α μνμαι, ζηλωτα δ π πάντων νθρώπων α τιμαί· ο πενθονται μν δι τν φύσιν ς θνητοί, μνονται δ ς θάνατοι δι τν ρετήν. Κα γάρ τοι θάπτονται δημοσίᾳ, κα γνες τίθενται π’ ατος ῥώμης κα σοφίας κα πλούτου, ς ξίους ντας τος ν τ πολέμ τετελευτηκότας τας ατας τιμας κα τος θανάτους τιμσθαι. γ μν ον ατος κα μακαρίζω το θανάτου κα ζηλ, κα μόνοις τούτοις νθρώπων ομαι κρεττον εναι γενέσθαι, οτινες, πειδ θνητν σωμάτων τυχον, θάνατον μνήμην δι τν ρετν ατν κατέλιπον.

Παρατηρήσεις:
  1. Σε ποιες περιόδους του αρχαιοελληνικού κειμένου αντιστοιχούν οι παρακάτω μεταφράσεις; Να αντιγράψετε τις περιόδους από κάτω.

Και γι΄ αυτό απ’ τη μια μεριά η μνήμη τους παραμένει αγέραστη, κι απ’ την άλλη οι τιμές (που τους αποδίδονται) είναι αξιοζήλευτες απ’ όλους τους ανθρώπους.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Και γι’ αυτό βέβαια θάβονται με δημόσια δαπάνη, και γίνονται προς τιμήν τους αγώνες δύναμης, και σοφίας και πλούτου…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5 μονάδες

  1. Να αποδώσετε στα ελληνικά τις μετοχές που βρίσκονται στο μεταφρασμένο απόσπασμα ώστε να φαίνεται το είδος τους και το υποκείμενό τους:

Επομένως πρέπει αυτοί να θεωρούνται πάρα πολύ ευτυχισμένοι, γιατί αυτοί κινδυνεύσαντες για τα μεγαλύτερα και ευγενέστερα ιδανικά πέθαναν έτσι, οὐκ ἐπιτρέψαντες τον εαυτό τους στην τύχη οὐδ’ άναμείναντες τον φυσικό τους θάνατο, ἀλλ’ ἐκλεξάμενοι τον πιο ένδοξο.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ὡς ἀξίους ὄντας τούς τετελευτηκότας στον πόλεμο να τιμούνται με τις ίδιες τιμές με τους αθάνατους.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5 μονάδες

  1. Να γράψετε στον ίδιο τύπο τον συγκριτικό βαθμό των επιθέτων:

εὐδαιμονεστάτους -
μεγίστων -
καλλίστων -

τιμᾶσθαι:
1. να γράψετε τον ίδιο τύπο στην άλλη φωνή:
2. να γράψετε το β΄ πληθυντικό του ενεστώτα στην ίδια φωνή και στις 4 εγκλίσεις.

Οριστική:
Υποτακτική:
Ευκτική:
Προστακτική:
5 μονάδες

  1. Με ποιες λέξεις του κειμένου συγγενεύουν οι παρακάτω νεοελληνικές;

ζήλεια:
τελειώνω:
αναμονή:
ηγέτης:
εκλογές:

5 μονάδες

Δεν υπάρχουν σχόλια: