Μινωικός Πολιτισμός

Γενικά

·         Ποιος είναι ο σημαντικότερος οικισμός της μινωικής Κρήτης;

·         Από πού πήρε το όνομά του ο πολιτισμός που αναπτύχθηκε στην Κρήτη την 3η και 2η χιλιετία π.Χ;

·         Πότε ανακαλύφθηκαν τα πρώτα ευρήματα του πολιτισμού αυτού;

·         Πώς λεγόταν ο αρχαιολόγος που τα έφερε στο φως;

Μινωικός πολιτισμός

·         Ποιες ήταν οι τρεις δραστηριότητες με τις οποίες ασχολούνταν οι μινωίτες και ανέπτυξαν μ’ αυτές την οικονομία τους; Να τις αναφέρετε με τρεις λέξεις.

·         Με ποιες περιοχές έρχονται σ’ επαφή εξαιτίας του εμπορίου;

·         Αναφέρετε μερικά προϊόντα που εξάγουν.

·         Ποια υλικά κυρίως εισάγουν και γιατί;

·         Από ποια ευρήματα μπορούμε να καταλάβουμε το μεγαλείο και τη δύναμη του πολιτισμού που ανέπτυξαν οι μινωίτες;

·         Ποια είναι τα σημαντικότερα ανάκτορα και πού βρίσκονται; Να τα εντοπίσετε στο χάρτη που βρίσκεται στην αρχή.

Πολιτική και διοικητική οργάνωση

·         Σημειώστε σωστό ή λάθος στις παρακάτω προτάσεις και διορθώστε τις λανθασμένες
Τα ανάκτορα ήταν πολλά κτίρια μαζί.
Στο κέντρο βρισκόταν το κεντρικό παλάτι.
Ήταν κτίρια πολυώροφα.
Γύρω γύρω είχαν τείχη για να προστατεύονται από τους εχθρούς.

·         Συμπληρώστε την κατάλληλη από το βιβλίο λέξη στα παρακάτω κενά:
Εκτός από κατοικία του άρχοντα, στα ανάκτορα μάζευαν όλη την ______________ της περιοχής και τα __________________ για να τα διαθέσουν από κει στις αγορές του νησιού ή σε άλλες έξω από την Κρήτη. Επίσης στα ανάκτορα κατασκεύαζαν _______________ αντικείμενα και ___________________. Τέλος λειτουργούσαν και σαν εκκλησίες-ναοί για να μαζεύεται ο κόσμος και να συμμετέχει σε ________________ τελετές. Επομένως το σύστημα διοίκησης, πολιτικής εξουσίας και οικονομίας ήταν στη μινωική Κρήτη ________________.

Γραφή

·         Ποια ανάγκη οδήγησε τους μινωίτες να χρησιμοποιήσουν συστήματα γραφής;

·         Ποια είναι τα δύο συστήματα γραφής που γνωρίζουμε ότι χρησιμοποίησαν;

·         Ποιο είναι το πιο γνωστό σήμερα εύρημα της μινωικής γραφής;

·         Μπορούμε να διαβάσουμε τι έγραφαν;

Οικονομία

·         Πώς γνωρίζουμε σήμερα ότι οι μινωίτες ανέπτυξαν το εμπόριο μέχρι την Αίγυπτο;

Οι μυκηναίοι στην Κνωσσό

·         Πώς φαίνεται να καταστρέφεται ο μινωικός πολιτισμός;

·         Ποιοι ελέγχουν από κει και πέρα το νησί;

Κυκλαδικός Πολιτισμός

Στον παραπάνω χάρτη προσπαθήστε:

1.       να εντοπίσετε την περιοχή των Κυκλάδων και να την κυκλώσετε
2.       να γράψετε τα ονόματα των νησιών που τις αποτελούν.

3η χιλιετία π.Χ
Πώς αντιλαμβάνεστε τη φράση του βιβλίου ότι οι Κυκλάδες «αποτελούν ένα είδος φυσικής γέφυρας ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ασία»;

Εκτός από προϊόντα τι άλλο μεταφέρουν οι Κυκλαδίτες από την Ανατολή; Μπορείτε να φανταστείτε ανάλογα σύγχρονα παραδείγματα;

Ποια επιστήμη μας βοηθά να καταλάβουμε πώς οργανώθηκε η ζωή στις Κυκλάδες κατά την 3η χιλιετία π.Χ;

Πώς αντιλαμβάνεστε τη φράση του βιβλίου ότι «κάθε οικισμός αναπτυσσόταν αυτόνομα και δεν υπήρχε κανένα είδος κεντρικής εξουσίας»;

Γιατί οι πρώτοι οικισμοί σχηματίστηκαν «κοντά στη θάλασσα ή στα πρανή (πλαγιές) χαμηλών λόφων»; Ποιο πλεονέκτημα είχαν αυτές οι τοποθεσίες;

Τι μεσολάβησε και αργότερα οι οικισμοί χτίζονται σε ψηλούς λόφους μακριά από τη θάλασσα;

2η χιλιετία
Ποιος είναι ο πιο σημαντικός οικισμός των Κυκλάδων την περίοδο της 2ης χιλιετίας π.Χ; Πώς λέγεται σήμερα το νησί;

Με ποιο τρόπο τελικά και πότε καταστρέφεται ο κυκλαδικός πολιτισμός;

Από ποιους νέους και ισχυρούς πολιτισμούς ελέγχονται και επηρεάζονται οι Κυκλάδες;

Τέχνη
Ποιο είναι το χαρακτηριστικότερο δημιούργημα της κυκλαδικής τέχνης;

Τι παριστάνουν;

Παρατηρήστε τα παρακάτω κυκλαδίτικα ειδώλια και προσπαθήστε να τα περιγράψετε. Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό τους; Μπορείτε να φανταστείτε τη χρήση τους.