Μινωικός Πολιτισμός

Γενικά

·         Ποιος είναι ο σημαντικότερος οικισμός της μινωικής Κρήτης;

·         Από πού πήρε το όνομά του ο πολιτισμός που αναπτύχθηκε στην Κρήτη την 3η και 2η χιλιετία π.Χ;

·         Πότε ανακαλύφθηκαν τα πρώτα ευρήματα του πολιτισμού αυτού;

·         Πώς λεγόταν ο αρχαιολόγος που τα έφερε στο φως;

Μινωικός πολιτισμός

·         Ποιες ήταν οι τρεις δραστηριότητες με τις οποίες ασχολούνταν οι μινωίτες και ανέπτυξαν μ’ αυτές την οικονομία τους; Να τις αναφέρετε με τρεις λέξεις.

·         Με ποιες περιοχές έρχονται σ’ επαφή εξαιτίας του εμπορίου;

·         Αναφέρετε μερικά προϊόντα που εξάγουν.

·         Ποια υλικά κυρίως εισάγουν και γιατί;

·         Από ποια ευρήματα μπορούμε να καταλάβουμε το μεγαλείο και τη δύναμη του πολιτισμού που ανέπτυξαν οι μινωίτες;

·         Ποια είναι τα σημαντικότερα ανάκτορα και πού βρίσκονται; Να τα εντοπίσετε στο χάρτη που βρίσκεται στην αρχή.

Πολιτική και διοικητική οργάνωση

·         Σημειώστε σωστό ή λάθος στις παρακάτω προτάσεις και διορθώστε τις λανθασμένες
Τα ανάκτορα ήταν πολλά κτίρια μαζί.
Στο κέντρο βρισκόταν το κεντρικό παλάτι.
Ήταν κτίρια πολυώροφα.
Γύρω γύρω είχαν τείχη για να προστατεύονται από τους εχθρούς.

·         Συμπληρώστε την κατάλληλη από το βιβλίο λέξη στα παρακάτω κενά:
Εκτός από κατοικία του άρχοντα, στα ανάκτορα μάζευαν όλη την ______________ της περιοχής και τα __________________ για να τα διαθέσουν από κει στις αγορές του νησιού ή σε άλλες έξω από την Κρήτη. Επίσης στα ανάκτορα κατασκεύαζαν _______________ αντικείμενα και ___________________. Τέλος λειτουργούσαν και σαν εκκλησίες-ναοί για να μαζεύεται ο κόσμος και να συμμετέχει σε ________________ τελετές. Επομένως το σύστημα διοίκησης, πολιτικής εξουσίας και οικονομίας ήταν στη μινωική Κρήτη ________________.

Γραφή

·         Ποια ανάγκη οδήγησε τους μινωίτες να χρησιμοποιήσουν συστήματα γραφής;

·         Ποια είναι τα δύο συστήματα γραφής που γνωρίζουμε ότι χρησιμοποίησαν;

·         Ποιο είναι το πιο γνωστό σήμερα εύρημα της μινωικής γραφής;

·         Μπορούμε να διαβάσουμε τι έγραφαν;

Οικονομία

·         Πώς γνωρίζουμε σήμερα ότι οι μινωίτες ανέπτυξαν το εμπόριο μέχρι την Αίγυπτο;

Οι μυκηναίοι στην Κνωσσό

·         Πώς φαίνεται να καταστρέφεται ο μινωικός πολιτισμός;

·         Ποιοι ελέγχουν από κει και πέρα το νησί;

Δεν υπάρχουν σχόλια: