Μυκηναϊκός κόσμοςΚοινωνική, πολιτική και οικονομική οργάνωση

1.      Από πού πήρε το όνομά του ο μυκηναϊκός πολιτισμός;

2.      Ποιος ανακάλυψε τα πρώτα ευρήματα του πολιτισμού αυτού και πώς ονομάζονται αυτά που βρήκε;

3.      Σε ποια γεωγραφικά διαμερίσματα της σημερινής Ελλάδας αναπτύχθηκε ο πολιτισμός αυτός; Μπορείτε να αναφέρετε τρεις σημαντικές πόλεις;

4.      Πού βρισκόταν το κέντρο του μυκηναϊκού κόσμου;

5.      Από ποιους φαίνεται ότι δέχτηκαν επιρροές οι μυκηναίοι;

6.      Τι μπορεί να σημαίνει ο όρος «κυκλώπειες οχυρώσεις»;

7.      Ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό εύρημα που έχουμε από τις ανασκαφές των μυκηναϊκών πόλεων;

8.      Η οικονομία των μυκηναίων στηριζόταν κυρίως στη γη. Δηλαδή στην ___________________ και στην ____________________.

9.      Τι είδους βιοτεχνία ανέπτυξαν οι μυκηναίοι;

10.  Από ποια δραστηριότητα μπόρεσαν να εξαπλωθούν και να κυριαρχήσουν στο αιγαίο πέλαγος;

11.  Ποιος διάσημος πόλεμος της αρχαιότητας φαίνεται να σχετίζεται με την περίοδο κυριαρχίας των μυκηναίων;

12.  Τα ελληνικά φύλα (κοινές φυλές), αν και ζούσαν σε διαφορετικά βασίλεια,  φαίνεται πως είχαν μεταξύ τους τρία πράγματα που τους ένωναν:
κοινή __________________
κοινή__________________
κοινούς _________________

13.  Τι περιγράφει η εικόνα με την πυραμίδα στη σελίδα 30;

14.  Ποιοι αποτελούσαν τους δήμους,  πού ζούσαν και τι δουλειά έκαναν;
Γραμμική Β

1.      Μεταξύ άλλων επιγραφές της Γραμμικής Β΄ βρέθηκαν και στην Κρήτη. Τι συμπέρασμα μπορούμε να βγάλουμε;

2.      Οι επιστήμονες που αποκρυπτογράφησαν (διάβασαν) τη γραμμική Β΄ είναι:
_________________________________
_________________________________

3.      Τι γλώσσα διασώζουν οι επιγραφές της Γραμμικής Β΄;

4.      Τι σημαίνει ότι η Γραμμική Β΄ είναι συλλαβική γραφή;

5.      Με τι σχετίζονται τα κείμενα που διασώζονται σε Γραμμική Β΄;

6.      Ποιοι γνώριζαν εκείνη την εποχή να γράφουν;

7.      Πού οφείλεται ίσως η εξαφάνιση αυτής της γραφής τους επόμενους αιώνες;


Η εξάπλωση και η κατάρρευση του μυκηναϊκού κόσμου

1.      Πώς γνωρίζουμε ότι οι μυκηναίοι εξαπλώθηκαν σ’ όλη τη μεσόγειο; Ποιο αποδεικτικό στοιχείο έχουμε στα χέρια μας που αποκαλύπτει ότι ήταν μια μεγάλη ναυτική δύναμη;

2.      Οι αιώνες από το 1200 π.Χ μέχρι και τον 8ο αι. π.Χ ονομάζονται «σκοτεινοί αιώνες». Ποιος είναι ο λόγος που οι ιστορικοί έδωσαν αυτό το όνομα στην περίοδο αυτή;

3.      Αναφέρετε σύντομα τρεις λόγους που έπαιξαν ρόλο για την κατάρρευση του μυκηναϊκού κόσμου.
___________________________
___________________________
___________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια: