Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή τηςΜυθολογικά η Ρώμη ιδρύθηκε από τον Ρωμύλο, απόγονο του Αινεία που ήρθε από την Τροία. Ιστορικά η ίδρυση τοποθετείται το 753 π.Χ. Φαίνεται όμως πως δεν ήταν καινούρια πόλη αλλά μάλλον μια συνένωση παλαιότερων οικισμών. Για την ίδρυσή της πραγματοποιήθηκαν πολλά έργα όπως η αγορά, κεντρική αποχέτευση, ιππόδρομος κλπ

Κοινωνική συγκρότηση

Πατρίκιοι: μεγάλες παραδοσιακές οικογένειες που αποτελούσαν ολόκληρα γένη και θεωρούσαν ότι έχουν καταγωγή από έναν κοινό πατέρα από αυτούς που ίδρυσαν τη Ρώμη (γι’ αυτό πατρίκιοι).
Πελάτες: υπήκοοι των πατρικίων με λίγα δικαιώματα πιθανότατα παλιότεροι κάτοικοι της περιοχής.
Πληβείοι: η μεγαλύτερη σε μέγεθος κοινωνική τάξη (πλήθος). Φτωχοί, χωρίς δικαιώματα, νεοφερμένοι με το ζόρι στη Ρώμη.

Η πολιτική οργάνωση (μέχρι το 509 π.Χ)

Βασιλιάς: αρχηγός του κράτους και ταυτόχρονα ο ανώτατος δικαστής, ο ανώτατος ιερέας και ο ανώτατος στρατηγός.
Σύγκλητος: αποτελούνταν από τους αρχηγούς των ρωμαϊκών γενών, δλδ τους πατρικίους. Ήταν ο προστάτης στην τήρηση των παραδόσεων και έλεγχε τις βασιλικές εξουσίες.
Εκκλησία: αποτελούνταν τόσο από τους πατρίκιους όσο και από τους πελάτες. Καθήκοντά της:
1.      επικύρωνε ή απέρριπτε «διά βοής» τις αποφάσεις του βασιλιά
2.      αποφάσιζε πόλεμο ή ειρήνη
3.      εξέλεγε το βασιλιά