Ιστορία Κατεύθυνσης Γ΄ λυκείου


Οικονομία Α1-Β3
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Να αποδώσετε με συντομία το περιεχόμενο των πιο κάτω ιστορικών όρων:

α. ισοζύγιο πληρωμών
β. Εθνικές γαίες
γ. θηραϊκή γη
δ. παθητικό εξωτερικό εμπόριο
ε. Μεγάλη Ιδέα
Μονάδες 10

2. Προς ποιες κατευθύνσεις μετακινούνται οι πληθυσμοί τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια και γιατί;
Μονάδες 15


3. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων είναι σωστό ή λάθος:

α. Η εμπορική ναυτιλία ευνοήθηκε κατά τον 19ο αιώνα από την κάθοδο της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα, χάρη στη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, από τη στρατηγική θέση της Σύρου και από την είσοδο του ατμού στην Ελλάδα.

Σωστό – Λάθος


β. Οι εξαγωγές του ελληνικού κράτους στηρίζονταν περισσότερο στα αγροτικά προϊόντα με αιχμή τη σταφίδα που έφτανε να αντιπροσωπεύει τα ¾ της αξίας των εξαγωγών, ενώ ακολουθούσαν σε απόσταση το λάδι και το κρασί.

Σωστό – Λάθος


γ. Η χρησικτησία δημιουργούσε προϋποθέσεις σφετερισμού των εθνικών γαιών από τη στιγμή που το κράτος δεν διέθετε ξεκάθαρους τίτλους ιδιοκτησίας.

Σωστό – Λάθος


Μονάδες 15

  
4. Να παρουσιάσετε τις δραστηριότητες των Ελλήνων της διασποράς κατά τον 19ο αιώνα στους τομείς που μας ενδιαφέρουν και τη σχέση αυτών των δραστηριοτήτων με τις αντίστοιχες του  ελληνικού κράτους.

Μονάδες 20
5. (Πηγή)

Οικονομία Β3-Β5

 1. Να ερμηνεύσετε σύντομα τους όρους: εθνικές γαίες, σκωρίες, επάλληλα δικαιώματα επί της γης.


 1. Ποιοι παράγοντες ευνόησαν την εκμετάλλευση των ορυχείων το 19ο αιώνα;


 1. Να συμπληρώσετε τα κενά στην παρακάτω παράγραφο:

Οι έμποροι λειτουργούσαν και ως ___________, με ___________ διαθέσεις και όρους. Ο δανεισμός κατευθυνόταν προς τους __________ και δημιουργούσε προϋποθέσεις _____________, καθώς ουσιαστικά επρόκειτο για έναν τρόπο ____________ της ___________ παραγωγής, με ___________ για τον παραγωγό ____________.

 1. Ποιες είναι οι αιτίες και ποιες οι συνέπειες του πολυτεμαχισμού των εθνικών γαιών;


Οικονομία Β4-Β11

1.      Να χαρακτηρίσεις τις προτάσεις που ακολουθούν με την ένδειξη Σωστό ή Λάθος.


Σωστό

Λάθος

α. Τα λατομεία και η παραγωγή οικοδομικών υλικών εξυπηρετούσαν κυρίως τις εσωτερικές ανάγκες του κράτους




β. Η αλλαγές στη βιομηχανία άρχισαν να εμφανίζονται μετά την προσάρτηση των Επτανήσων και της Θεσσαλίας




γ. Το κράτος προσπάθησε μέσω της εκχώρησης οικονομικών ανταλλαγμάτων στους ιδιώτες να ξεπεράσει τις δυσκολίες κατασκευής δημοσίων έργων






δ. Επειδή ο Όθωνας δεν αναγνώρισε τα δάνεια του Αγώνα η Ελλάδα απομονώθηκε από τις διεθνείς χρηματαγορές



ε. Το κεφάλαιο που έφεραν οι Έλληνες της διασποράς στην Ελλάδα ήταν μια σταθερή βάση για ανάπτυξη2.      Να συμπληρώσετε τα κενά:

α. Ο ΔΟΕ επιβλήθηκε το _________
β. Οι Βαυαροί ήρθαν στην Ελλάδα το _________
γ. Το σιδηροδρομικό δίκτυο ολοκληρώθηκε το __________
δ. Η διώρυγα της Κορίνθου ξεκίνησε το ___________ και ολοκληρώθηκε το _________
ε. Ο πρώτος διοικητής της ΕΤΕ ήταν ο ______________________
στ. Η κρίση στην Δ. Ευρώπη εμφανίζεται το __________
ζ. Τα Τανζιμάτ εφαρμόζονται από το ___________
η. Η ΕΤΕ ιδρύεται το _________

3. Ποιοι ήταν οι κύριοι μέτοχοι της ΕΤΕ;


Οικονομία Γ1-Γ9

1.      Να αντιστοιχίσετε τη στήλη Α με τη στήλη Β:

Α.
Β.
1. δικτατορία Μεταξά
α. 1907
2. εκλογική ήττα Βενιζέλου
β. 1922
3. διχοτόμηση δραχμής
γ. 1932
4. νόμοι απαλλοτριώσεων
δ. 1936
5. Τράπεζα Ελλάδος
ε. 1929
6. παγκόσμια οικονομική κρίση
στ. 1920
7. ελληνική οικονομική κρίση
ζ. 1927

2.      Να βεβαιώσετε ή να απορρίψετε το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων:


ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

1. Η οικονομική αντίληψη του Βενιζέλου έθετε ως προϋπόθεση ανάπτυξης του κράτους την προσήλωση στη Μεγάλη Ιδέα.
2. Η μεγάλη ιδιοκτησία άρχισε να απασχολεί το ελληνικό κράτος μετά την προσάρτηση της Θεσσαλίας.
3. Ένας από τους στόχους της κυβέρνησης Βενιζέλου το 1917 ήταν μέσω της απαλλοτρίωσης να αυξηθούν στις νέες περιοχές οι Έλληνες ιδιοκτήτες.
4. Η αγροτική μεταρρύθμιση έλυσε οριστικά το πρόβλημα των αγροτών αφού οδήγησε τη χώρα σε καθεστώς μικροϊδιοκτησίας.
5. Σημαντικό πλεονέκτημα του ελληνικού κράτους στην περίοδο του μεσοπολέμου ήταν ο κοσμοπολίτικος χαρακτήρας του που ενισχύθηκε και από την έλευση των προσφύγων.

3.      Σε ποιους λόγους οφείλεται η καθυστερημένη ανάπτυξη του εργατικού κινήματος και των σοσιαλιστικών ιδεών στην Ελλάδα μέχρι και τους Βαλκανικούς πολέμους; Να τους αναφέρετε επιγραμματικά.

Α.


Β.


Γ.
4.      Με ποιο τρόπο οι κυβερνήσεις μετά την ήττα του Βενιζέλου αντιμετώπισαν τα οικονομικά αδιέξοδα του κράτους και ποια ήταν τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής;


5.      Ποιες είναι οι αρνητικές συνέπειες που επέφερε η παγκόσμια οικονομική κρίση στην πολιτική σκηνή της Ευρώπης αλλά και της Ελλάδας;

Η λειτουργία των κομμάτων στην Ελλάδα 1.

1.      Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με τα κατάλληλα της στήλης Β. Δύο της στήλης Α περισσεύουν:

Α.
Β.
1. Δ. Γούναρης

2. Κ. Μαυρομιχάλης
α. Εθνικόν Κόμμα
3. Α. Παπαναστασίου
β. Πεδινοί
4. Α. Κουμουνδούρος
γ. Ομάδα Ιαπώνων
5. Δ. Βούλγαρης
δ. Τρικουπτκό κόμμα
6. Ε. Δεληγιώργης
ε. Λαϊκόν κόμμα
7. Γ. Θεοτόκης


2.      Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;


ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

α. Το σύνταγμα του 1864 προέβλεπε την ύπαρξη Βουλής και Γερουσίας.
β. Το σύνταγμα του 1911 εισήγαγε την ψηφοφορία με σφαιρίδια.
γ. Το σύνταγμα του 1844 προέβλεπε καθολική ψήφο για τους άντρες, με κάποιες εξαιρέσεις.
δ. Το σύνταγμα του 1864 προέβλεπε το ασυμβίβαστο στρατιωτικής ιδιότητας και βουλευτικού αξιώματος.
ε. Το σύνταγμα του 1844 δεν προέβλεπε τη συγκρότηση κομμάτων.
στ. Το σύνταγμα του 1864 εισήγαγε την αρχή να προέρχεται η κυβέρνηση από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
ζ. Το σύνταγμα του 1911 όριζε για πρώτη φορά ως πολίτευμα την βασιλευόμενη Δημοκρατία αντί της συνταγματικής Μοναρχίας.


η. Το σύνταγμα του 1844 προέβλεπε τη διάκριση των εξουσιών.
3.      Να συμπληρώσετε τα κενά που ακολουθούν:

Α. Σημαντικό ρόλο στην κινητοποίηση των οπαδών των κομμάτων στα τέλη του 19ου αιώνα παίζουν:
           
            α.

            β.

            γ.

Β. Το τρικουπικό κόμμα στο πρόγραμμά του προέβλεπε:

            α.

            β.

            γ.

            δ.

Γ. Η Κοινωνιολογική Εταιρεία επιζητούσε:

            α.

            β.

            γ.

Δ. Βασικές θέσεις του προγράμματος του Σ.Ε.Κ.Ε για το εσωτερικό της χώρας ήταν:

            α.

            β.

            γ.

            δ.

Ε. Βασικές θέσεις του προγράμματος του κόμματος των φιλελευθέρων ήταν:

            α.

            β.

            γ.

            δ.

            ε.


4.      Γιατί η κοινοβουλευτική ομάδα ενός κόμματος στα τέλη του 19ου αιώνα είχε σημαντική δύναμη;

Η λειτουργία των κομμάτων στην Ελλάδα 2.

1.      Να αντιστοιχίσετε τη στήλη Α με τη στήλη Β:

Α.
Β.
α. Δεληγιώργης
1. Κυβέρνησε απολυταρχικά
β. Γούναρης
2. Ηγέτης του εκσυγχρονιστικού ρεύματος μετά το 1862
δ. Ράλλης
3. Υποστήριζε την πολιτιστική εξάπλωση στην Οθωμανική αυτοκρατορία
ε. Κουμουνδούρος
4. Κατήγγειλε το πολιτικό σύστημα ως αδύναμο απέναντι στις κοινωνικές επιταγές μεταξύ 1906 και 1908
στ. Θεοτόκης
5. Ζητούσε φοροελαφρύνσεις για τους μικροεισοδηματίες
ζ. Κωλέττης
6. Στο πρόσωπο του βασιλιά έβλεπε το σύμβολο της εθνικής ενότητας

2.      Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;


ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

1. Στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα έχουμε πλέον και στην Ελλάδα κόμματα ταξικά.
2. Κατά την περίοδο διακυβέρνησης από τον Τρικούπη το κράτος ήταν δυσλειτουργικό λόγω της γραφειοκρατίας.
3. Τα κόμματα του τέλους του 19ου αιώνα απευθύνονταν κυρίως στους δημοσίους υπαλλήλους και τους μικροεπαγγελματίες.
4. Το σύνθημα της "ανόρθωσης" χρησιμοποιήθηκε από τους αξιωματικούς της Επανάστασης στο Γουδί.
5. Ο βασιλιάς σε αντίθεση με το Βενιζέλο και το Γενικό Επιτελείο αρνούνταν τη συμμετοχή της χώρας στο πλευρό της Αντάντ.
6. Ο Τρικούπης λόγω του εκσυγχρονιστικού του προγράμματος φοροελάφρυνε τους μικρομεσαίους.

3.      Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:

α. Το κόμμα των Φιλελευθέρων έδειχνε να ευνοεί περισσότερο τα _______________  _____________ στρώματα

β. Η Κοινωνιολογική Εταιρεία υποστήριζε την _______________ των μέσων παραγωγής

γ. Συχνό φαινόμενο στα τέλη του 19ου αιώνα με τη μορφή διορισμών, μεταθέσεων κτλ ήταν η ______________

δ. Ένας από τους βασικούς στόχους του Τρικούπη ήταν ο ______________ της δημόσιας διοίκησης

ε. Στη Θεσσαλία οι τρικουπικοί υποστήριζαν τους ________________

4.      Τι αφορούσαν οι βασικές συνταγματικές μεταρρυθμίσεις του 1911;


5.      Ποιες είναι οι διατάξεις του Συντάγματος του 1844 που το καθιστούν αντιδημοκρατικό;
Προσφυγικό σελ. 140-145

1.      Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;

α. Οι άντρες 20-45 ετών αποτέλεσαν τα τάγματα εργασίας
β. Το 1919-1921 πολλοί έλληνες ήρθαν στην Ελλάδα από τη Ρωσία λόγω της επανάστασης των μπολσεβίκων
γ. Το 1916 πολλοί πρόσφυγες ήρθαν στην Ελλάδα από την Αν. Μακεδονία λόγω των διωγμών που έκαναν οι Τούρκοι
δ. Οι πρόσφυγες της περιόδου 1914-1920 είναι οι πρώτο μεγάλο ρεύμα προσφύγων που έρχεται για μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα

2.      Ποια είναι η σωστή απάντηση;

Η συνθήκη του Νεϊγύ υπογράφτηκε:
      α. το Νοέμβριο του 1919
β. τον Ιούλιο του 1920
γ. το Νοέμβριο του 1920
δ. τον Οκτώβριο του 1918

Τον Οκτώβριο του 1918 συστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη:

α. Η υπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως
β. Η Ανώτατη Διεύθυνση Περιθάλψεως
γ. Η Πατριαρχική Επιτροπή
δ. Το Πατριωτικό Ίδρυμα

Το Υπουργείο Περιθάλψεως δημιουργήθηκε :

α. τον Οκτώβριο του 1917
β. τον Ιούλιο του 1917
γ. τον Οκτώβριο του 1918
δ. τον Ιούλιο του 1918

3.      Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:

Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως
Πατριαρχική Επιτροπή

4.      Να απαριθμήσετε επιγραμματικά τις περιοχές από όπου ήρθαν πρόσφυγες μεταξύ 1914-1919.Προσφυγικό σελ. 146-154
1.      Ποιοι φορείς ανέλαβαν την κάλυψη των πρώτων και άμεσων αναγκών που είχαν οι πρόσφυγες
όταν έφτασαν στη χώρα;

2. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;

α. Οι κάτοικοι της Αν. Θράκης εκδιώχθηκαν με τη βία χωρίς να προλάβουν να πάρουν κανένα περιουσιακό στοιχείο μαζί τους.

β. Ο αριθμός των προσφύγων που ήρθαν στην Ελλάδα ήταν μεγαλύτερος από τις επίσημες μετρήσεις για τι πολλοί πέθαναν στο μεταξύ από ασθένειες.

γ. Τον Ιούλιο του 1920 υπογράφτηκε η συνθήκη των Σεβρών που παραχωρούσε την Σμύρνη στην Ελλάδα.

δ. Η ανταλλαγή που συμφωνήθηκε ήταν υποχρεωτική και αφορούσε μόνο πληθυσμούς που μετακινήθηκαν μετά την ήττα του 1922.

3.   Οι ανταλλάξιμοι, σύμφωνα με τη σύμβαση της ανταλλαγής:

α.

β.

γ.

δ.

4. Τι ήταν η Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής;


Προσφυγικό σελ. 155-161

1.      Να διακρίνετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος και να διορθώσετε τις εσφαλμένες:


ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

α. Η ΕΑΠ είναι οργανισμός που υπόκειται στο Υπουργείο Περιθάλψεως.
β. Η ΕΑΠ διαχειριζόταν δημόσια περιουσία και δάνεια από το εξωτερικό.
γ. Η ΕΑΠ δεν πέτυχε στον επιθυμητό βαθμό την εγκατάσταση στον ίδιο οικισμό των προσφύγων με κοινή καταγωγή.


δ. Προτεραιότητα δόθηκε στις περιοχές Μακεδονίας και Δ. Θράκης επειδή ήταν περιοχές με εύφορα εδάφη.

Διορθώσεις:

α.

β.

γ.

δ.


2.      Να αντιστοιχίσετε τη στήλη Α με τη στήλη Β:

Α.
Β.

α. Ανέγερση διπλοκατοικιών
1. Αγροτική αποκατάσταση
β. Οικοδομικοί συνεταιρισμοί

γ. Παραχώρηση εργαλείων
2. Αστική αποκατάσταση
δ. Έλλειψη έργων υποδομής

ε. Συνοικισμοί αμιγώς προσφυγικοί

3.      Ποιοι είναι οι λόγοι καθυστέρησης της αστικής αποκατάστασης;


4.      Με ποια κριτήρια παραχωρούνταν ο γεωργικός κλήρος και τι προβλεπόταν για το ιδιοκτησιακό καθεστώς;Προσφυγικό 165-171

1.        Ποιοι λόγοι καθιστούν "τιτάνιο" το έργο αποκατάστασης των προσφύγων;

2.        Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας:

Η ενσωμάτωση των προσφύγων οφείλεται:
           
            α. αποκλειστικά στους ντόπιους έλληνες
            β. αποκλειστικά στους πρόσφυγες
            γ. κατά κύριο λόγο στην ΕΑΠ
            δ. στις δομές της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής

Δικαιολόγηση:3.        Με ποιους τρόπους οι πρόσφυγες έδωσαν ώθηση στη βιομηχανία;

4.        Να συμπληρώσετε τα κενά που ακολουθούν:

     α. Οι γηγενείς αναφέρονταν συχνά στην _____________ συμπεριφορά των προσφύγων και των γυναικών τους. Οι πρόσφυγες μιλούσαν για το
_____________ επίπεδο των ντόπιων και πρόβαλλαν την __________
______ τους.

β. Η κυριότερη μεταβολή στην _____________ σύσταση συνέβη στη ______________ πράγμα που είχε μεγάλη σημασία για την διατήρηση της _____________  _____________ της Ελλάδας.

γ. Οι έλληνες από την Μ. Ασία και την Κωνσταντινούπολη διακρίνονταν για το ___________ πνεύμα, την _____________, την ____________ και τις ________________ αντιλήψεις.


5.        Να διευκρινίσετε τον όρο αμειψισπορά.6.        Ποιες κατηγορίες διατύπωναν οι πρόσφυγες εναντίον του ελληνικού κράτους;
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ (επαναληπτικό 1)
  
1.     Ποιοι λόγοι οδήγησαν σε διωγμό τους Έλληνες από την Τουρκία το 1914

2.  Ποιους στόχους του Βενιζέλου και του Κεμάλ εξυπηρετούσε η Συνθήκη της Λωζάνης;

3.   Πότε και γιατί ήρθαν οι πρόσφυγες από τη Βουλγαρία;


4.  Για ποιους λόγους ο Όθωνας ενδιαφέρθηκε για την αποκατάσταση των προσφύγων;


5.     Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;


        ΣΩΣΤΟ

     ΛΑΘΟΣ

α. Οι Έλληνες που προέρχονταν από την Κων/πολη και τα αστικά κέντρα της Μ. Ασίας αναγκάστηκαν ως πρόσφυγες να γίνουν πλέον υπάλληλοι των γηγενών.


β. Πολλοί πρόσφυγες αν και ήταν αγρότες θέλησαν να αποκατασταθούν ως αστοί για να διασφαλίσουν περισσότερα οφέλη.
γ. Η Πατριαρχική Επιτροπή ανέλαβε τον επαναπατρισμό των Ελλήνων της Μ. Ασίας μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου.
δ. Η κρίση μεταξύ αυτοχθόνων και ετεροχθόνων ξέσπασε τον Ιανουάριο του 1844 και αφορούσε στο ζήτημα της εκπροσώπησης των ετεροχθόνων στο κοινοβούλιο.
6.     Να κυκλώσετε τις σωστές απαντήσεις:

Η ΕΑΠ

 • Στελεχώθηκε από υπαλλήλους του ελληνικού δημοσίου
 • Πήρε δάνεια από τράπεζες του εξωτερικού
 • Σεβάστηκε ως κριτήριο αποκατάστασης την προέλευση των προσφύγων
 • Ανέλαβε με αποκλειστική εργολαβία την ανέγερση σπιτιών για τους πρόσφυγες
 • Ίδρυσε οικοδομικούς συνεταιρισμούς για τους πρόσφυγες
 • Ήταν αυτόνομη υπό διεθνή έλεγχο και πέτυχε στο έργο της

7.     Να τοποθετήσετε τα παρακάτω ιστορικά γεγονότα σε χρονολογική σειρά γράφοντας και το πότε συνέβησαν:
 • Συνθήκη Λοζάνης
 • Διάλυση της ΕΑΠ
 • Συνθήκη Νειγί
 • Συνθήκη Σεβρών
 • Συμφωνία της Άγκυρας


ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ (επαναληπτικό 2)

1.      Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας:

Οι διαμάχες αυτοχθόνων και ετεροχθόνων:

α. δεν επηρέασαν τη συνοχή μεταξύ τους
β. συνέβαλαν στη γρήγορη αποκατάσταση των ετεροχθόνων
γ. ανέδειξαν τα προβλήματα συμβίωσης των ντόπιων και προσφύγων Ελλήνων.


2.      Να αντιστοιχίσετε τους πρόσφυγες της στήλης Α με τις περιοχές εγκατάστασής τους στη στήλη Β:

Α.
Β.

Χιοι

Αταλάντη
Ψαριανοί
Ερέτρια
Μακεδόνες
Πειραιάς
Κρήτες
Αμοργός
Σουλιώτες
Μεσσηνία
Κάσιοι
Μήλος

Ναύπακτος

3.      Να δώσετε το περιεχόμενο των  παρακάτω όρων:

Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως

Πατριαρχική Επιτροπή


4.      Πώς αντιμετωπίστηκε το στεγαστικό πρόβλημα των προσφύγων τον πρώτο καιρό της άφιξής τους;


5.      Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:

Α. Η αγροτική αποκατάσταση:

α. ήταν δυσκολότερη από την αστική
β. υπαγόταν στην ευθύνη του κράτους
γ. προέβλεπε τη χορήγηση μόνο κλήρου
δ. απέκλειε την εγκατάσταση σε αγροτικούς προσφυγικούς συνοικισμούς
ε. υπαγόταν στην ευθύνη της ΕΑΠ και προέβλεπε τη χορήγηση στέγης και κλήρου

Β. Η αστική αποκατάσταση:

α. προέβλεπε εξασφάλιση εργασίας
β. υπάγονταν στην ευθύνη της ΕΑΠ
γ. ήταν ευκολότερη από την αγροτική
δ. ξεκίνησε από όλες τις πόλεις της Ελλάδας
ε. δεν προέβλεπε την ίδρυση συνοικισμών
στ. υπαγόταν στην ευθύνη της πολιτείας και προέβλεπε μόνο τη χορήγηση στέγης, είτε σε χωριστούς αστικούς συνοικισμούς, είτε μέσα στις πόλεις

6.      Πότε υπογράφτηκε και τι προέβλεπε η Συμφωνία της Άγκυρας;


7.      Γιατί η ΕΑΠ κατόρθωσε να συμβάλλει αποφασιστικά στην επιτυχία της αποκατάστασης των προσφύγων;


8.      Ποιες ήταν οι κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των ντόπιων και των προσφύγων;


Δεν υπάρχουν σχόλια: