Κυκλαδικός Πολιτισμός

Στον παραπάνω χάρτη προσπαθήστε:

1.       να εντοπίσετε την περιοχή των Κυκλάδων και να την κυκλώσετε
2.       να γράψετε τα ονόματα των νησιών που τις αποτελούν.

3η χιλιετία π.Χ
Πώς αντιλαμβάνεστε τη φράση του βιβλίου ότι οι Κυκλάδες «αποτελούν ένα είδος φυσικής γέφυρας ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ασία»;

Εκτός από προϊόντα τι άλλο μεταφέρουν οι Κυκλαδίτες από την Ανατολή; Μπορείτε να φανταστείτε ανάλογα σύγχρονα παραδείγματα;

Ποια επιστήμη μας βοηθά να καταλάβουμε πώς οργανώθηκε η ζωή στις Κυκλάδες κατά την 3η χιλιετία π.Χ;

Πώς αντιλαμβάνεστε τη φράση του βιβλίου ότι «κάθε οικισμός αναπτυσσόταν αυτόνομα και δεν υπήρχε κανένα είδος κεντρικής εξουσίας»;

Γιατί οι πρώτοι οικισμοί σχηματίστηκαν «κοντά στη θάλασσα ή στα πρανή (πλαγιές) χαμηλών λόφων»; Ποιο πλεονέκτημα είχαν αυτές οι τοποθεσίες;

Τι μεσολάβησε και αργότερα οι οικισμοί χτίζονται σε ψηλούς λόφους μακριά από τη θάλασσα;

2η χιλιετία
Ποιος είναι ο πιο σημαντικός οικισμός των Κυκλάδων την περίοδο της 2ης χιλιετίας π.Χ; Πώς λέγεται σήμερα το νησί;

Με ποιο τρόπο τελικά και πότε καταστρέφεται ο κυκλαδικός πολιτισμός;

Από ποιους νέους και ισχυρούς πολιτισμούς ελέγχονται και επηρεάζονται οι Κυκλάδες;

Τέχνη
Ποιο είναι το χαρακτηριστικότερο δημιούργημα της κυκλαδικής τέχνης;

Τι παριστάνουν;

Παρατηρήστε τα παρακάτω κυκλαδίτικα ειδώλια και προσπαθήστε να τα περιγράψετε. Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό τους; Μπορείτε να φανταστείτε τη χρήση τους.Δεν υπάρχουν σχόλια: