Ανθρώπινα Δικαιώματα


ΑΣΚΗΣΗ 1.

          Ακολουθεί μία σειρά από ανθρώπινα δικαιώματα που περιλαμβάνονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία θεσπίστηκε το 1948. Τα παρακάτω δικαιώματα αναφέρονται με τυχαία σειρά. Προσπάθησε να τα ιεραρχήσεις από το σημαντικότερο προς το λιγότερο σημαντικό σύμφωνα με τη δική σου εκτίμηση:

Ελεύθερη κυκλοφορία και εκλογή τόπου διαμονής, απαγόρευση δουλείας, πολιτικό άσυλο, δικαίωμα στη ζωή, δικαίωμα στην εργασία, απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φυλής ή φύλου, δικαίωμα στον ελεύθερο χρόνο, απαγόρευση απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης, ελευθερία σκέψης, θρησκείας και συνείδησης, προστασία της ιδιωτικής ζωής, προστασία της αξιοπρέπειας.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

ΑΣΚΗΣΗ 2.

          Συνήθως μιλούμε για τρεις γενιές ανθρωπίνων δικαιωμάτων: α) ατομικά και πολιτικά δικαιώματα β) οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα και γ) δικαιώματα αλληλεγγύης. Προσπάθησε να διακρίνεις σε ποια γενιά ανήκουν τα δικαιώματα που ακολουθούν:

Δικαίωμα ίσης αμοιβής, ελευθερία σκέψης, δικαίωμα του συνέρχεσθαι, δικαίωμα στο καθαρό περιβάλλον, δικαίωμα στην εκπαίδευση, δικαίωμα στην ειρήνη, το απόρρητο στην επικοινωνία, δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση, δικαίωμα στην τροφή, δικαίωμα της καθολικής ψήφου.


Α' γενιά
δικαιωμάτων
Β' γενιά
δικαιωμάτων
Γ' γενιά
δικαιωμάτων

          Α. Πού πιστεύεις ότι οφείλεται η διάκριση των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε γενιές;

          Β. Υπάρχουν σήμερα φαινόμενα ή γεγονότα που υπαγορεύουν, ίσως, και μια τέταρτη γενιά δικαιωμάτων;ΑΣΚΗΣΗ 3.

Αφού διαβάσεις τα παρακάτω αποσπάσματα να απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν:

Α. Η έκθεση του ΟΗΕ για μια ανθρώπινη ανάπτυξη είναι καταπέλτης για τους αρχιτέκτονες της παγκοσμιοποίησης. Διαπιστώνει ότι η ανάπτυξη δεν οδηγεί στον περιορισμό της φτώχειας, καθώς το σύστημα επιδιώκει τη συσσώρευση και όχι τη διασπορά του πλούτου. Βέβαια η φτώχεια ήταν ανέκαθεν αναγκαίο παρακολούθημα των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών του πλανήτη. Τη δεκαετία όμως του '90 παρουσιάζεται μια γιγαντιαία εξάπλωσή της.
(εφημ. Το Βήμα)

Β. (Απόσπασμα από τη σειρά "Δέκα μικροί Μήτσοι")

Ελενίτσα: Μήτσουμ, για όλα φταιν οι Ταλμπάν!
Μήτσος: Ναι, γιατί οι Αμερκάν είνι αθώες πιριστερές.
Ελενίτσα: Βέβαια Μήτσουμ! Αφού οι Ταλμπάν έχουν σχές με τρουμουκράτις!
Μήτσος: Ελενίτσαμ σαν να μη μταλές καλά! Σαν ν' άλλαξες απότουμα χαρακτήρα.
Ελενίτσα (ψιθυριστά): Μην ξανοίγισι Μήτσουμ, ο δορφόρος μας βλεπ!
Μήτσος (αδιάφορα και δυνατά): Αλήθεια, ο Αβραμόπουλος τι φκιαν;


          Γ. Στο μέτρο που θα μπορεί να πιθανολογείται πότε και υπό ποίους όρους ο καθένας θα αρρωστήσει, θα παρακμάσει και θα πεθάνει, και να προδιαγράφονται τα πεδία στα οποία ενδεχομένως θα "πλεονεκτεί" και θα "μειονεκτεί", η γενετική πληροφορία θα αναδειχθεί σε θεμελιώδη παράγοντα του κοινωνικού ανταγωνισμού. Έτσι αναποφεύκτως η επίκληση και η διαπραγμάτευση των γενετικών διαφορών θα ανατρέψουν τη θεμελιώδη ισοπολιτεία και την αξιωματική "ισο-δοξία" των ανθρώπων. Ως βιολογικά ανόμοιοι, οι επίδοξοι "πλούσιοι" και "πένητες", "βασιλείς" και "στρατιώται" δεν θα μπορεί πλέον να εξομοιώνονται ούτε θρησκευτικά ούτε ιδεολογικά ούτε κοινωνικοεπαγγελματικά.
(Κ. Τσουκαλάς, από τον τύπο)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

1.      Κάθε απόσπασμα αναφέρεται σε νέες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ποια είναι αυτά τα δικαιώματα;

2.      Με αφορμή την επέτειο για τη διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου συμμετέχετε ως εκπρόσωποι  της Ελλάδας σε συνάντηση μαθητών της Ε.Ε. Στη δική σας εισήγηση, που την παρουσιάζετε στο σώμα των συνέδρων, α) επισημαίνετε την παραβίαση ανά τον κόσμο ανθρώπινων δικαιωμάτων, που θεωρείτε σημαντικά, και β) διερευνάτε τις νέες προκλήσεις που δέχονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη και γενικότερα στον αναπτυγμένο κόσμο. Το κείμενό σας θα εκτείνεται στις 600 λέξεις περίπου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: