Πηγές - Πληθυσμιακή σύνθεση της Μακεδονίας


Μελετήστε τον πίνακα που ακολουθεί και απαντήστε στις ερωτήσεις:

1.      Ποιες επαρχίες είχαν τους μικρότερους ελληνικούς πληθυσμούς και ποιες το μεγαλύτερους;
2.      Σε ποιες περιοχές φαίνεται να έγινε η μεγαλύτερη πληθυσμιακή μεταβολή;
3.      Σε ποιες περιοχές  παρέμεινε υψηλό το ποσοστό των μη ελληνικών πληθυσμών;
4.      Από τις πληροφορίες του πίνακα υπάρχει κάποια ή κάποιες που σας κάνουν εντύπωση και γιατί;
5.      Σε ποια γεγονότα μεταξύ 1912 και 1928 οφείλεται η νέα πληθυσμιακή σύνθεση;
6.      Με βάση τις πληροφορίες που μας δίνει η απογραφή του 1912 μπορείτε να εξηγήσετε γιατί τα εδάφη της Μακεδονίας κατοικήθηκαν από προσφυγικούς πληθυσμούς μετά το 1922;

Οι ανταλλαγές των πληθυσμών οδήγησαν σε μεγάλη εθνολογική ομογενοποίηση την ελληνική Μακεδονία. Με βάση τα στοιχεία της απογραφής του 1928, οι «Έλληνες» της Μακεδονίας ανέρχονταν σε 1.237.000 (ποσοστό 88,1%), οι «Σλαβόφωνοι» περιορίσθηκαν σε 80.789 (ποσοστό 5,8%) και οι «Άλλοι» σε 93.000 άτομα (ποσοστό 6,1%). Ειδικότερα, η συγκριτική εικόνα της εθνολογικής συστάσεως της ελληνικής Μακεδονίας, ανά επαρχία, έχει ως εξής:

Ποσοστό επί τοις εκατό %

1912
1928

Έλληνες
Άλλοι
Έλληνες
Άλλοι
Κιλκίς
2
98
97
3
Θεσσαλονίκη
33
67
90
10
Χαλκιδική
86
14
97
3
Σέρρες
47
53
94
6
Δράμα
15
85
97
3
Καβάλα
49
51
99
1
Κοζάνη
71
29
98
2
Καστοριά
56
44
78
22
Φλώρινα
32
68
61
39
Εορδαία
20
80
93
7
Ημαθία
55
45
89
11
Πέλλα
56
44
96
4
Αλμωπία
18
82
74
26

Πηγή: Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Πληθυσμιακές ανακατατάξεις στη σύγχρονη Μακεδονία, Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα http://www.imma.edu.gr/imma/history/17.html

Με βάση το κείμενο της πηγής 2 που ακολουθεί:

1.      Από ποιους πληθυσμούς αποτελούνταν η Μακεδονία το 1912;
2.      Πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο συντάκτης του κειμένου αναφέρεται στη Μακεδονία της ελληνικής επικράτειας;
3.      Γιατί χρησιμοποιεί τους όρους Ελληνόφωνοι, Σλαβόφωνοι, Μουσουλμάνοι και Εβραίοι; Σήμερα χρησιμοποιούμε τους ίδιους όρους για να προσδιορίσουμε τους πληθυσμούς; Γιατί άλλαξαν οι όροι;

Πηγή 2
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, τις παραμονές της Απελευθέρωσης ο πληθυσμός της Μακεδονίας προσέγγιζε το 1.205.000 κατοίκους, εκ των οποίων οι Ελληνόφωνοι ανέρχονταν μόλις σε 370.000 (ποσοστό 31%), οι Σλαβόφωνοι σε 260.000 (Πατριαρχικοί και Εξαρχικοί) (21,5%), οι Μουσουλμάνοι σε 475.000 άτομα (39,5%), ενώ οι Εβραίοι και οι λοιποί σε 98.000 (ποσοστό 8%).
Πηγή: Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Πληθυσμιακές ανακατατάξεις στη σύγχρονη Μακεδονία, Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα http://www.imma.edu.gr/imma/history/17.htmlΗ παρακάτω φωτογραφία απεικονίζει το φύλλο ενός ημερολογίου της Θεσσαλονίκης.

1.      Τι σας κάνει εντύπωση και γιατί;
2.      Ποια συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε από ένα τέτοιο τεκμήριο όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη εκείνης της εποχής;
Δεν υπάρχουν σχόλια: