Η λειτουργία της Δημοκρατίας στην Αθήνα (Κεφ. Ε΄- ενότητα 3)Η λειτουργία του πολιτεύματος στην Αθήνα

Εκκλησία του Δήμου: Είναι το κυρίαρχο σώμα που παίρνει όλες τις αποφάσεις και ψηφίζει τους νόμους. Μέλη της ήταν όλοι οι ελεύθεροι Αθηναίοι πολίτες.
Βουλή των Πεντακοσίων: εκλεγόταν μία φορά το χρόνο και σκοπός της ήταν να προετοιμάζει τα κείμενα των νόμων (προβουλεύματα) για ψήφιση από την Εκκλησία του Δήμου.
Δέκα στρατηγοί: εκλέγονταν κάθε χρόνο και είχαν αυξημένες εξουσίες αφού:
1.      Φρόντιζαν για την ασφάλεια της πόλης
2.      Σχεδίαζαν την εξωτερική πολιτική, δηλαδή τις σχέσεις της Αθήνας με άλλες πόλεις-κράτη
3.      Διοικούσαν το στρατό και το στόλο.
Ηλιαία: Δικαστικό σώμα από 6000 πολίτες-δικαστές. Εκλέγονταν κάθε χρόνο από την Εκκλησία του Δήμου. Χωριζόταν σε 10 τμήματα που ασχολούνταν με διαφορετικά δικαστικά θέματα.
Λειτουργίες: πρόκειται για φορολογική επιβάρυνση των πιο πλούσιων Αθηναίων και αφορούσε τη χρηματοδότηση διάφορων δραστηριοτήτων της πόλης. Πιο συγκεκριμένα:
1.      Τριηραρχία: χρηματοδότηση για την κατασκευή ή συντήρηση πολεμικών καραβιών (τριήρεων).
2.      Χορηγία: χρηματοδότηση για το ανέβασμα μιας θεατρικής παράστασης
3.      Γυμνασιαρχία: χρηματοδότηση για την προπόνηση αθλητών.
4.      Εστίαση: χρηματοδότηση για δημόσια γεύματα σε γιορτές και αγώνες
Τους πλούσιους αυτούς πολίτες η πολιτεία τους τιμούσε με διάφορους τρόπους κι έτσι εξασφάλιζαν τη φήμη τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: