Αθηναϊκή Συμμαχία (κεφ. Ε΄ - ενότητα 1)
Η συμμαχία της Δήλου
Οι πόλεις που βρίσκονται στο Αιγαίο εξακολουθούν να απειλούνται από τους Πέρσες. Γι’ αυτό ζητούν τη βοήθεια της Αθήνας, από τη στιγμή που η Σπάρτη αρνείται να τους βοηθήσει. Έτσι οργανώνεται μια μεγάλη συμμαχία πόλεων-κρατών με έδρα τη Δήλο.

Οργάνωση της συμμαχίας
·         Όλες οι πόλεις είναι ίσες με δικαίωμα ψήφου, παρόλο που η Αθήνα είναι η ισχυρότερη.
·         Όλες οι πόλεις συνεισφέρουν πλοία και άντρες στη συμμαχία.
·         Όσες δεν μπορούν, δίνουν μόνο ένα χρηματικό ποσό (φόρο).
·         Το κοινό ταμείο βρίσκεται στη Δήλο και ελέγχεται από δέκα Αθηναίους τους «Ελληνοταμίες».
·         Επικεφαλής στρατηγός των Αθηναίων τότε ήταν ο Αριστείδης «ο δίκαιος».

Ενδυνάμωση της συμμαχίας
Ο Κίμωνας αντικαθιστά στην αρχηγία τον Αριστείδη μετά τον θάνατό του και αντιμετωπίζει με επιτυχία τους Πέρσες. Έτσι η συμμαχία κυριαρχεί στο Αιγαίο.

Η συμμαχία όργανο της αθηναϊκής επέκτασης
Η Αθήνα πλέον είναι πανίσχυρη και κυριαρχεί μέσα στη συμμαχία. Η συμπεριφορά της είναι αλαζονική και ηγεμονική απέναντι στις άλλες πόλεις.
Μετά το τέλος των περσικών πολέμων με τη συνθήκη του Καλλία η Αθήνα με νέο στρατηγό τον Περικλή μεταφέρει την έδρα του ταμείου της συμμαχίας από τη Δήλο στην Αθήνα. Τις αποφάσεις τις παίρνει τώρα πλέον μόνη της η Αθήνα για όλη τη συμμαχία και επιβάλλει τις απόψεις της.

Δεν υπάρχουν σχόλια: