Διαφορετικά σχολεία

Μαθήτριες της Β΄ Γυμνασίου παρουσίασαν στην τάξη τους τρία διαφορετικά μοντέλα σχολείων με αφορμή τη σχετική ενότητα της Γλώσσας. Πιο συγκεκριμένα παρουσίασαν: το σχολείο του Σάμερχιλ, σχολεία της Φιλανδίας και το σχολείο του Φουρφουρά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: