Θουκυδίδης 3.76-771.      Διαβάστε την πρώτη παράγραφο του κειμένου και απαντήστε σύντομα στις παρακάτω ερωτήσεις:

·         Ποιοι καταφθάνουν στην Κέρκυρα;
·         Με πόση δύναμη στρατιωτική;
·         Ποιος ήταν ο ρόλος του Αλκίδα και ποιος ο ρόλος του Βρασίδα σ’ αυτή την αποστολή;
·         Από ποιο σημείο ξεκίνησαν την επίθεσή τους στην Κέρκυρα;

2.      Ακολουθεί η νεοελληνική απόδοση της πρώτης ημιπεριόδου στην ίδια παράγραφο. Ξαναγράψτε το ίδιο απόσπασμα στ’ αρχαία ελληνικά ακολουθώντας όμως τη σειρά των λέξεων της νέας ελληνικής που βλέπετε στη μετάφραση.
Όταν λοιπόν βρισκόταν σ’ αυτό το σημείο η εσωτερική αναταραχή, την τέταρτη ή πέμπτη μέρα μετά τη μεταφορά των ολιγαρχικών στο νησί, φτάνουν 53 καράβια των Πελοποννησίων από την Κυλλήνη, τα οποία ήταν αγκυροβολημένα μετά το ταξίδι τους από την Ιωνία.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.      Ξεκινά λοιπόν ο πελοποννησιακός στόλος εναντίον της Κέρκυρας και…
Οι δημοκρατικοί εξαιτίας της μεγάλης αναταραχής και επειδή φοβήθηκαν και με όσα συνέβαιναν στην πόλη και με την άφιξη του εχθρικού στόλου, άρχισαν να ετοιμάζουν βιαστικά εξήντα καράβια και μόλις ήταν έτοιμο με το πλήρωμά του το καθένα το έστελναν εναντίον των εχθρών, παρόλο που οι Αθηναίοι τους συμβούλευαν να τους αφήσουν αυτούς πρώτα να ανοιχτούν στο πέλαγος και μετά εκείνοι να ακολουθήσουν με όλα μαζί τα καράβια.
·         Βρείτε στο αρχαιοελληνικό κείμενο πού αντιστοιχούν οι λέξεις της μετάφρασης με τα μαυρισμένα γράμματα και γράψτε τις πάνω από την νεοελληνική τους απόδοση.
·         Ξαναγράψτε τώρα το αρχαιοελληνικό απόσπασμα με τη σειρά των λέξεων της νεοελληνικής απόδοσης.
·         Ποιο είναι το λάθος που κάνουν οι Κερκυραίοι με βάση το προηγούμενο απόσπασμα;

4.      Διαβάστε τη συνέχεια του κειμένου στ’ αρχαία ελληνικά και απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. Συμβουλευτείτε και τα σχόλια του βιβλίου.
ὡς δὲ αὐτοῖς πρὸς τοῖς πολεμίοις ἦσαν σποράδες αἱ νῆες, δύο μὲν εὐθὺς ηὐτομόλησαν, ἐν ἑτέραις δὲ ἀλλήλοις οἱ ἐμπλέοντες ἐμάχοντο, ἦν δὲ οὐδεὶς κόσμος τῶν ποιουμένων. ἰδόντες δὲ οἱ Πελοποννήσιοι τὴν ταραχὴν εἴκοσι μὲν ναυσὶ πρὸς τοὺς Κερκυραίους ἐτάξαντο, ταῖς δὲ λοιπαῖς πρὸς τὰς δώδεκα ναῦς τῶν Ἀθηναίων, ὧν ἦσαν αἱ δύο Σαλαμινία καὶ Πάραλος.
·         Ποιες είναι οι δύο βασικές συνέπειες της τακτικής που ακολούθησαν οι Κερκυραίοι στην αποστολή των πλοίων; Απαντήστε με δικά σας λόγια.
·         Πόσα καράβια παρατάσσουν οι πελοποννήσιοι εναντίον των Κερκυραίων και πόσα εναντίον των Αθηναίων; Υπολογίστε με βάση τις πληροφορίες που δίνει νωρίτερα ο Θουκυδίδης.

5.      Γράψτε μια σύντομη περίληψη όσων αφηγείται ο Θουκυδίδης στις παραγράφους 76-77.

Δεν υπάρχουν σχόλια: