Πηγές - Πληθυσμιακή σύνθεση της Μακεδονίας


Μελετήστε τον πίνακα που ακολουθεί και απαντήστε στις ερωτήσεις:

1.      Ποιες επαρχίες είχαν τους μικρότερους ελληνικούς πληθυσμούς και ποιες το μεγαλύτερους;
2.      Σε ποιες περιοχές φαίνεται να έγινε η μεγαλύτερη πληθυσμιακή μεταβολή;
3.      Σε ποιες περιοχές  παρέμεινε υψηλό το ποσοστό των μη ελληνικών πληθυσμών;
4.      Από τις πληροφορίες του πίνακα υπάρχει κάποια ή κάποιες που σας κάνουν εντύπωση και γιατί;
5.      Σε ποια γεγονότα μεταξύ 1912 και 1928 οφείλεται η νέα πληθυσμιακή σύνθεση;
6.      Με βάση τις πληροφορίες που μας δίνει η απογραφή του 1912 μπορείτε να εξηγήσετε γιατί τα εδάφη της Μακεδονίας κατοικήθηκαν από προσφυγικούς πληθυσμούς μετά το 1922;

Οι ανταλλαγές των πληθυσμών οδήγησαν σε μεγάλη εθνολογική ομογενοποίηση την ελληνική Μακεδονία. Με βάση τα στοιχεία της απογραφής του 1928, οι «Έλληνες» της Μακεδονίας ανέρχονταν σε 1.237.000 (ποσοστό 88,1%), οι «Σλαβόφωνοι» περιορίσθηκαν σε 80.789 (ποσοστό 5,8%) και οι «Άλλοι» σε 93.000 άτομα (ποσοστό 6,1%). Ειδικότερα, η συγκριτική εικόνα της εθνολογικής συστάσεως της ελληνικής Μακεδονίας, ανά επαρχία, έχει ως εξής:

Ποσοστό επί τοις εκατό %

1912
1928

Έλληνες
Άλλοι
Έλληνες
Άλλοι
Κιλκίς
2
98
97
3
Θεσσαλονίκη
33
67
90
10
Χαλκιδική
86
14
97
3
Σέρρες
47
53
94
6
Δράμα
15
85
97
3
Καβάλα
49
51
99
1
Κοζάνη
71
29
98
2
Καστοριά
56
44
78
22
Φλώρινα
32
68
61
39
Εορδαία
20
80
93
7
Ημαθία
55
45
89
11
Πέλλα
56
44
96
4
Αλμωπία
18
82
74
26

Πηγή: Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Πληθυσμιακές ανακατατάξεις στη σύγχρονη Μακεδονία, Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα http://www.imma.edu.gr/imma/history/17.html

Με βάση το κείμενο της πηγής 2 που ακολουθεί:

1.      Από ποιους πληθυσμούς αποτελούνταν η Μακεδονία το 1912;
2.      Πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο συντάκτης του κειμένου αναφέρεται στη Μακεδονία της ελληνικής επικράτειας;
3.      Γιατί χρησιμοποιεί τους όρους Ελληνόφωνοι, Σλαβόφωνοι, Μουσουλμάνοι και Εβραίοι; Σήμερα χρησιμοποιούμε τους ίδιους όρους για να προσδιορίσουμε τους πληθυσμούς; Γιατί άλλαξαν οι όροι;

Πηγή 2
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, τις παραμονές της Απελευθέρωσης ο πληθυσμός της Μακεδονίας προσέγγιζε το 1.205.000 κατοίκους, εκ των οποίων οι Ελληνόφωνοι ανέρχονταν μόλις σε 370.000 (ποσοστό 31%), οι Σλαβόφωνοι σε 260.000 (Πατριαρχικοί και Εξαρχικοί) (21,5%), οι Μουσουλμάνοι σε 475.000 άτομα (39,5%), ενώ οι Εβραίοι και οι λοιποί σε 98.000 (ποσοστό 8%).
Πηγή: Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Πληθυσμιακές ανακατατάξεις στη σύγχρονη Μακεδονία, Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα http://www.imma.edu.gr/imma/history/17.htmlΗ παρακάτω φωτογραφία απεικονίζει το φύλλο ενός ημερολογίου της Θεσσαλονίκης.

1.      Τι σας κάνει εντύπωση και γιατί;
2.      Ποια συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε από ένα τέτοιο τεκμήριο όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη εκείνης της εποχής;
Γαλλική Επανάσταση - Άσκηση με χρήση πηγής


Γαλλική Επανάσταση – Άσκηση με χρήση πηγής

Διαβάστε το κείμενο που ακολουθεί και απαντήστε στις ερωτήσεις με βάση τις πληροφορίες που σας δίνει και τις ιστορικές σας γνώσεις. Μπορείτε να συμβουλευτείτε οποιοδήποτε υλικό έχετε στα χέρια σας.
Ερωτήσεις:

1.      Πώς παρομοιάζεται η Τρίτη τάξη στο κείμενο;
2.      Η Τρίτη τάξη διακρίνεται για την ποικιλία της. Ποιες κοινωνικές ομάδες την αποτελούν σε γενικές γραμμές;
3.      Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι ο συγγραφέας του κειμένου είναι ιερέας;
4.      Ποιο θεωρεί ο συγγραφέας το βασικό εμπόδιο της τρίτης τάξης  για να κυριαρχήσει;
5.      Πρόκειται κατά τη γνώμη σας για κείμενο που αντανακλά τις ιδέες του Διαφωτισμού ή όχι; Προσπαθήστε να τεκμηριώσετε την απάντησή σας.
(Το κείμενο προέρχεται από το υλικό του προγράμματος για την Εκπαίδευση των Μουσουλμανοπαίδων: https://museduc.gr/)