Μετοχές - 1η άσκησηΤο κείμενο προέρχεται από το λόγο του Λυσία «Υπέρ Μαντιθέου» 4-8. Ο Μαντίθεος απολογείται στο δικαστήριο προσπαθώντας να εξηγήσει ότι ήταν αμέτοχος στην τυραννία των Τριάκοντα. Στην αριστερή στήλη φιλοξενείται η απόδοση στα ελληνικά με αμετάφραστες τις μετοχές ενώ στη δεξιά στήλη η απόδοση στα ελληνικά είναι πλήρης.
Να εντοπίσετε και να υπογραμμίσετε στη δεξιά στήλη τις προτάσεις που αποδίδουν στα ελληνικά τις αμετάφραστες μετοχές της αριστερής στήλης.


Ο πατέρας μας, δηλαδή, μας έστειλε πριν από τη συμφορά στον Ελλήσποντο στον Σάτυρο το βασιλιά του Πόντου διαιτησομένους , και δεν ζούσαμε (εδώ) στην πόλη οὔτε τῶν τειχῶν καθαιρουμένων οὔτε  μεθισταμένης τῆς πολιτείας, αλλά επιστρέψαμε πέντε μέρες νωρίτερα προτού αυτοί που ήταν στη Φυλή γυρίσουν από την εξορία στον Πειραιά. Και επιπλέον, ούτε εμείς, ἀφιγμένους  σε τέτοια κρίσιμη στιγμή ήταν φυσικό να θέλουμε να μετέχουμε σε ξένους κινδύνους, ούτε εκείνοι φαίνονται έχοντες τέτοια γνώμη ώστε να προσφέρουν αξιώματα για τη διοίκηση της πολιτείας και τοῖς ἀποδημοῦσι και τοῖς μηδέν ἐξαμαρτάνουσι, αλλά περισσότερο στερούσαν τα πολιτικά δικαιώματα ακόμη και τοὺς συγκαταλύσαντας τη δημοκρατία.


Ο πατέρας μας, δηλαδή, μας έστειλε πριν από τη συμφορά στον Ελλήσποντο στον Σάτυρο, το βασιλιά του Πόντου, για να ζήσουμε (εκεί), και δεν ζούσαμε (εδώ) στην πόλη, ούτε όταν γκρεμίζονταν τα τείχη ούτε όταν άλλαζε το πολίτευμα, αλλά επιστρέψαμε πέντε μέρες νωρίτερα, προτού αυτοί που ήταν στη Φυλή γυρίσουν από την εξορία στον Πειραιά. Και επιπλέον, ούτε εμείς, επειδή είχαμε φτάσει σε τέτοια κρίσιμη στιγμή, ήταν φυσικό να θέλουμε να μετέχουμε σε ξένους κινδύνους, ούτε εκείνοι φαίνεται να είχαν τέτοια γνώμη, ώστε να προσφέρουν αξιώματα για τη διοίκηση της πολιτείας και σ' εκείνους που ήταν μακριά από την πατρίδα τους και σ' αυτούς που δεν διέπραξαν κανένα αδίκημα, αλλά περισσότερο στερούσαν τα πολιτικά δικαιώματα ακόμη και από εκείνους που μαζί τους κατέλυσαν τη δημοκρατία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: