ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ

ΕΤΟΣ

ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΣ
ΑΡΧΟΝΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ

1832
Όθωνας (Βασιλιάς)
Απόλυτη Μοναρχία
1844
Σύνταγμα
Όθωνας (Βασιλιάς)
Συνταγματική
Μοναρχία
1864
Νέο Σύνταγμα
Γεώργιος Α' (Βασιλιάς)
Βασιλευόμενη Δημοκρατία
1911
Αναθεώρηση
Συντάγματος του 1864

Γεώργιος Α'
(Βασιλιάς)

Βασιλευόμενη Δημοκρατία
1924
Π. Κουντουριώτης
(Πρόεδρος)
Αβασίλευτη Δημοκρατία
1927
Σύνταγμα Αβασίλευτης Δημοκρατίας

Π. Κουντουριώτης
(Πρόεδρος)

Αβασίλευτη Δημοκρατία
1935
Επαναφορά του συντάγματος του 1911

Γεώργιος Β'
(Βασιλιάς)

Βασιλευόμενη Δημοκρατία

Δεν υπάρχουν σχόλια: