Τα πλεονεκτήματα της ειρήνης - Ισοκράτης (Γ΄ Γυμνασίου) - Διδακτική δοκιμή

Πρόκειται για διδακτική δοκιμή με στόχο να αντιληφθούν οι μαθητές το κείμενο και να το αποδώσουν στα ελληνικά χωρίς την προυπόθεση να ανγνωρίζουν γραμματικούς τύπους και συντακτικά φαινόμενα. Βασικό ρόλο στην προσέγγιση έχει το απόσπασμα του κειμένου που προηγείται σε μετάφραση καθώς και ο προσδιορισμός από τα παιδιά των εξωγλωσσικών συνθηκών. Επίσης καθοδηγητικό ρόλο παίζουν και τα χρώματα συγκεκριμένων λεξεων στις ερωτήσεις και το κείμενο με ανοιχτή τη γραμματική.

Δεν υπάρχουν σχόλια: