Ιλιάδα Β΄ Γυμνασίου Ραψωδία Π Διαγώνισμα - ΕξετάσειςΡαψωδία Π

Και ο Έκτωρ απ' τες φάλαγγες, άμ' είδε τον γενναίον                       
Πάτροκλον ν' αποσύρεται κονταροπληγωμένος,
προχώρησε, του εστήθη εμπρός, και μέσα εις το λαγγόνι                  820
την λόγχην όλην έμπηξε κι η άκρη εβγήκε πέρα.
Έπεσε και κατήφεια στους Αχαιούς εχύθη.
Και ως λέοντας και αδείλιαστος αγριόχοιρος στο όρος
μάχονται μεγαλόψυχα για μια μικρή βρυσούλα,
ότι να πιουν θέλουν και οι δυο με λύσσαν, ώσπου ο χοίρος              825
ασκομαχώντας ξεψυχά στον λέοντ' αποκάτω·
ομοίως τον ανδράγαθον υιόν του Μενοιτίου,
πολλών φονέα μαχητών ο Πριαμίδης Έκτωρ
με λόγχην εθανάτωσε κι επάνω του εκαυχήθη:
«Την πόλιν μας, ω Πάτροκλε, θαρρούσες ν' αφανίσεις,                     830
και δούλες στην πατρίδα σου να πάρεις τες γυναίκες,
ανόητε! Και ακούραστα γι' αυτές ετρικυμίζαν
τ' άλογα τα φτερόποδα του Έκτορος, κι εκείνος,-
που είμαι πρώτος μαχητής των φιλομάχων Τρώων,
και δεν θα ιδούν, ενόσω ζω, την δουλικήν ημέρα·                             835
και τώρα σε τα όρνεα θα φάγουν εις την Τροίαν.
Άθλιε! Δεν σε ωφέλησεν ο ανδρείος Αχιλλέας'
θα σου παράγγελνε πολλά την ώραν που εκινούσες:
«Να μη γυρίσεις , Πάτροκλε ιππόμαχε, στα πλοία
πριν σχίσεις εις του Έκτορος τα στήθη τον χιτώνα                             840   
βαμμένον εις το αίμα του»' αυτά θα είπ' εκείνος
και αυτά τα λόγια σ' άρεσαν, ανόητος ως είσαι».
Και, Πάτροκλε, του απάντησες με την ψυχήν στο στόμα:
«Έκτορ, καυχήσου όσο ημπορείς, τώρα που ο Ζευς και ο Φοίβος
την νίκην σου εχάρισαν - και αυτοί με καταβάλλουν                        845
εύκολ', αφού μου αφαίρεσαν τα όπλ' από τους ώμους.
Κι είκοσιν όμοιοι με σε να είχαν έλθει εμπρός μου
όλοι νεκροί θα έπεφταν στην λόγχην μου αποκάτω.
Εμένα η μοίρα εφόνευσεν η μαύρη με τον Φοίβον
και απ' τους θνητούς ο Εύφορβος' τρίτος εσύ με γδύνεις.                  850
Και άκουσε ακόμα τι θα ειπώ και βάλε το στον νου σου ' 
ολίγες είν' οι μέρες σου ' και ιδού σε παραστέκει
η μοίρα η παντοδύναμη κι η ώρα του θανάτου,
οπού απ' το χέρι αδάμαστο θα πέσεις του Αχιλλέως».
Θεμα 1ο
Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος; Να μεταφέρετε στην κόλλα εξέτασης τις απαντήσεις γράφοντας τον αριθμό της πρότασης μαζί με το γράμμα Σ(ωστό) ή Λ(άθος). Π.χ 1Σ.
Δεν θα διορθώσετε τις λανθασμένες προτάσεις.

1.      Οι αναχρονισμοί αποτελούν σημαντικό χαρακτηριστικό του περιεχομένου της Ιλιάδας.
2.      Ο ποιητής συνέθεσε την Ιλιάδα μετά την Οδύσσεια.
3.      Πρέπει να αντιμετωπίζουμε την Ιλιάδα ως ακριβή ιστορική πηγή για τον αιώνα στον οποίο αναφέρεται.
4.      Ο ποιητής συνέθεσε την Ιλιάδα τον 8ο αιώνα π.Χ.
5.      Στην Ιλιάδα η δράση εντοπίζεται σ’ έναν κόσμο γεμάτο με φανταστικές περιπέτειες.
6.      Ο θεσμός της βασιλείας παρακμάζει στην Ιλιάδα.
7.      Οι θεοί στην Ιλιάδα είναι εγωιστές και άδικοι.

4 μονάδες
Θέμα 2ο
Διαβάστε το απόσπασμα που σας δίνεται και απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:
α. Για ποιο πράγμα καυχιέται ο Έκτορας στον Πάτροκλο;
β. Ποιες συμβουλές υποθέτει ο Έκτορας ότι έδωσε ο Αχιλλέας στον Πάτροκλο;
γ. Με ποιους χαρακτηρισμούς απευθύνεται ο Έκτορας στον Πάτροκλο;
δ. Με βάση τη συγκεκριμένη σκηνή πώς θα χαρακτηρίζατε εσείς τον Έκτορα; Ένας χαρακτηρισμός είναι αρκετός.
4 μονάδες
Θέμα 3ο
α.Το κείμενο μπορεί να χωριστεί στις τρεις ενότητες που σας δίνονται παρακάτω. Να δώσετε στην κόλλα εξέτασης έναν τίτλο για την καθεμιά:
1η ενότητα: στ. 818-829
2η ενότητα: στ. 830-842
3η ενότητα: στ. 842-854
3 μονάδες

β. Εντοπίστε την παρομοίωση στο απόσπασμα που σας δόθηκε και γράψτε ποιος παρομοιάζεται με τι καθώς και το κοινό στοιχείο που τους συνδέει. Απαντήστε στην κόλλα εξέτασης χρησιμοποιώντας την αρίθμηση των στίχων για να ορίσετε το κομμάτι της παρομοίωσης χωρίς να την αντιγράψετε ως κείμενο. π.χ η παρομοίωση εκτείνεται από το στίχο 100 ως το στίχο 111.
3 μονάδες
Θέμα 4ο
α. Τι αισθάνεται ο Έκτορας όταν απευθύνεται στον Πάτροκλο; Να επισημάνετε τρία συναισθήματά του με βάση τα λόγια του. Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με συγκεκριμένες αναφορές στο κείμενο.
3 μονάδες

β. Σε ποιο σημείο του αποσπάσματος που σας δίνεται προικονομείται ο θάνατος του Έκτορα; Μπορείτε είτε να γράψετε τους σχετικούς στίχους είτε τους αριθμούς στους οποίους αντιστοιχούν.
γ.  Με βάση ποια αντίληψη που επικρατούσε εκείνη την εποχή θα έπρεπε ο Έκτορας να ανησυχήσει από τα λόγια του Πάτροκλου;
3 μονάδες

Δεν υπάρχουν σχόλια: