Ιλιάδα Β΄ Γυμνασίου Ραψωδία Α Διαγώνισμα - ΕξετάσειςΡαψωδία Α στ. 17 - 43
«Ω γενναιόκαρδοι Αχαιοί, ω βασιλείς Ατρείδες,
του Ολύμπου ας κάμουν οι θεοί, την πόλιν του Πριάμου
αφού πορθήσετ' ευτυχείς να πάτε στην πατρίδα·
αλλ' αποδώσετε σ' εμέ την ποθητήν μου κόρην,                    20
δεχθείτε αυτά τα λύτρα της, αν τον υιόν του Δία
τον μακροβόλον τοξευτήν Απόλλωνα ευλαβείσθε».
Όλοι αλαλάξαν οι Αχαιοί, κι είπαν τον ιερέα
να σεβασθούν και τα λαμπρά λύτρα δεκτά να γίνουν·
μόνος ο Αγαμέμνονας δεν το 'στεργεν ο Ατρείδης,               25
αλλά κακά τον έδιωχνε και βαρύν λόγον είπε:
«Μη σ' απαντήσω, γέροντα, σιμά στα κοίλα πλοία
ή τώρα εδώ ν’ αργοπορείς ή πάλιν να γυρίσεις,
και μη θαρρεύεις στου θεού το σκήπτρο και το στέμμα.
Αυτήν δεν θ' απολύσω εγώ· το γήρας θα την έβρει                30
στο Άργος μες στο σπίτι μου μακράν απ' την πατρίδα
να υφαίνει αυτού και σύντροφον της κλίνης να την έχω.
Μη μ' ερεθίζεις, σύρ' ευθύς, αν θέλεις να μην πάθεις».
Τον λόγον του εφοβήθηκε και υπάκουσεν ο γέρος·
την άκραν πήρε σιωπηλός της ηχερής θαλάσσης                    35
και όταν ευρέθη ανάμερα, τον γόνον της ωραίας
Λητούς, μεγάν Απόλλωνα, θερμά παρακαλούσε:
«Άκουσέ με, αργυρότοξε, της Χρύσης και της θείας
Κίλλας προστάτη, κύριε στην Τένεδο, Σμινθέα,
εάν σου έκτισα ναόν να χαίρεται η καρδιά σου,                     40
εάν ποτέ σου έκαψα μεριά καλοθρεμμένα
ταύρων κι ερίφων, τούτον μου τον πόθον τελείωσέ μου·
τα βέλη σου στους Δαναούς τα δάκρυά μου ας πλερώσουν».


Θεμα 1ο
Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος; Να μεταφέρετε στην κόλλα εξέτασης τις απαντήσεις γράφοντας τον αριθμό της πρότασης μαζί με το γράμμα Σ(ωστό) ή Λ(άθος). Π.χ 1Σ.
Δεν θα διορθώσετε τις λανθασμένες προτάσεις.

1.      Οι αναχρονισμοί αποτελούν σημαντικό χαρακτηριστικό του περιεχομένου της Ιλιάδας.
2.      Ο ποιητής συνέθεσε την Ιλιάδα μετά την Οδύσσεια.
3.      Πρέπει να αντιμετωπίζουμε την Ιλιάδα ως ακριβή ιστορική πηγή για τον αιώνα στον οποίο αναφέρεται.
4.      Ο ποιητής συνέθεσε την Ιλιάδα τον 8ο αιώνα π.Χ.
5.      Στην Ιλιάδα η δράση εντοπίζεται σ’ έναν κόσμο γεμάτο με φανταστικές περιπέτειες.
6.      Ο θεσμός της βασιλείας παρακμάζει στην Ιλιάδα.
7.      Οι θεοί στην Ιλιάδα είναι εγωιστές και άδικοι.
8.      Το έπος πήρε το όνομά του από τον θεό Απόλλωνα που λεγοταν και Ήλιος.
4 μονάδες
Θέμα 2ο
Διαβάστε το απόσπασμα που σας δίνεται και απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:
α. Σε ποιους απευθύνεται ο Χρύσης;
β. Τι τους εύχεται;
γ. Ποιο είναι το αίτημά του (τι τους ζητά);
δ. Ποια η αντίδρασή τους;
4 μονάδες
Θέμα 3ο
α.Το κείμενο μπορεί να χωριστεί στις τρεις ενότητες που σας δίνονται παρακάτω. Να δώσετε στην κόλλα εξέτασης έναν τίτλο για την καθεμιά:
1η ενότητα: στ. 17-22
2η ενότητα: στ. 23-33
3η ενότητα: στ. 34-43
3 μονάδες

β. Να αντιστοιχίσετε τα δεδομένα της στήλης Α με τα κατάλληλα της στήλης Β. Να μεταφέρετε στην κόλλα της εξέτασης την αντιστοίχηση γράφοντας τον αριθμό της πρώτης στήλης και το γράμμα της δεύτερης στήλης που ταιριάζει. Π.χ 1ε.


Α.

Β.
1.
Μακροβόλος τοξευτής
α.
Μεταφορά
2.
Την άκραν πήρε σιωπηλός της ηχερής θαλάσσης
β.
Α΄πρόσωπη αφήγηση
3.
Όλοι αλλαλάξαν οι Αχαιοί
γ.
Τυπικό επίθετο
4.
Βαρύν λόγον είπεν
δ.
Προοικονομία
5.
Αν τον υιόν του Δία τον μακροβόλον τοξευτήν Απόλλωνα ευλαβείσθε
ε.
Αντίθεση
6.
Εάν ποτέ σου έκαψα μεριά καλοθρεμμένα
στ.
Ακουστική εικόνα

3 μονάδες
Θέμα 4ο
α. Πώς χαρακτηρίζετε τον Αγαμέμνονα, κρίνοντας από τη στάση του τόσο απέναντι στο Χρύση όσο και απέναντι στο στράτευμα;
3 μονάδες
β. Ποια ήταν εκείνη την εποχή η τύχη των γυναικών που συλλαμβάνονταν αιχμάλωτες στον πόλεμο;
3 μονάδες

Δεν υπάρχουν σχόλια: