Θυσία για την πατρίδα - Λυσίας (Γ΄γυμνασίου) Διδακτική δοκιμή

Μια διδακτική δοκιμή της διδασκαλίας του κειμένου. Στόχος να κατανοήσουν και να αποδώσουν στα ελληνικά το κείμενο χωρίς να προυποτίθεται η αναγνώριση γραμματικών τύπων και συντακτικών φαινομένων. Γι' αυτό χρησιμοποιείται τόσο το εισαγωγικό σημείωμα του βιβλίου όσο και το κείμενο που προηγείται σε μετάφραση. Επίσης γίνεται προσπάθεια τα παιδιά να σκηνοθετήσουν την περίσταση της επικοινωνίας και τις εξωγλωσσικές παραμέτρους του λόγου

Δεν υπάρχουν σχόλια: