παραγωγή - επαγωγή - αναλογία

Με τι είδους συλλογιστική πορεία (παραγωγική, επαγωγική, αναλογική) οργανώνονται τα παρακάτω επιχειρήματα; Να δικαιολογήσεις την απάντησή σου.

  1. Οι νομοταγείς πολίτες δεν παραβαίνουν το νόμο. Ο Γιώργος είναι νομοταγής πολίτης και συνεπώς δεν παραβαίνει το νόμο.
  1. Το νερό πάγωσε. Άρα, η θερμοκρασία του είναι κάτω από το μηδέν.
  1. Τα δάση αποτελούν ένα σημαντικό κρίκο του φυσικού οικοσυστήματος. Ο σύγχρονος άνθρωπος καταστρέφει τα δάση με εντατικούς ρυθμούς και κατά συνέπεια προκαλεί σημαντική βλάβη στο φυσικό οικοσύστημα.
  1. Η στείρα βαθμολόγηση απωθεί τους μαθητές από την ουσία της γνώσης. Έτσι εξηγείται η απέχθειά τους ακόμη και για γνωστικά αντικείμενα που τους ενδιαφέρουν.
  1. Η παρέμβαση του Εμίλ Ζολά στη γνωστή υπόθεση Ντρέϊφους αποδεικνύει ότι οι διανοούμενοι έχουν καταλυτική παρουσία στις ανθρώπινες κοινωνίες.
  1. Όπως στο σκάκι κάποιος παίκτης μπορεί να αντικαταστήσει έναν άλλον χωρίς να υπάρχει η ανάγκη να ξέρει τις κινήσεις που προηγήθηκαν, έτσι και στη γλώσσα ο χρήστης δεν χρειάζεται να ξέρει παλιότερες μορφές της για να την κατακτήσει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: