Η Ευρώπη και η μάχη των γλωσσών


            Παγιδευμένη ανάμεσα στους εθνικισμούς όλων των ευρωπαϊκών χωρών και την ξενοφοβία, η "ενότητα μέσα στην ποικιλία" για μια Ευρώπη πολύγλωσση και πολυπολιτισμική είναι ακόμη όραμα πολύ μακρινό.[…]
            Η κυριαρχία της αγγλικής στην Ευρώπη αμφισβητείται, η αμφισβήτηση όμως μέχρι σήμερα δεν οδηγεί σε μια γλωσσική πολιτική "ευρωπαϊκή", αντίθετα είναι έντονα εθνικιστική. Η γλωσσική μάχη περιορίζεται σε τρεις γλώσσες, με μόνο στόχο να πάρει είτε η γαλλική είτε η γερμανική τη θέση της ευρωπαϊκής κοινής που κατέχει η αγγλική εξαιτίας της θέσης της στον κόσμο. Η Γαλλία δίνει μια μάχη πεισματικά εθνικιστική, αντιεπιστημονικότατα, προβάλλοντας τη γαλλική ως γλώσσα καταλληλότερη για την ευρωπαϊκή επικοινωνία. Η Γερμανία δίνει μια μάχη εξίσου εθνικιστική, αθέμιτα επικαλούμενη το μέγεθός της. Η Βρετανία τέλος έχει μια στάση αλαζονική, ποντάροντας αδιάφορα στο δεδομένο προνόμιο ότι μιλάει τη διεθνή γλώσσα της εποχής μας.
            Επειδή είναι επιστημονικά γνωστό πόσο μεγάλο προνόμιο αποτελεί το να χρησιμοποιεί κανείς σε διεθνείς συναντήσεις τη μητρική του γλώσσα, αυτή η εθνικιστική γλωσσική μάχη των τριών ισχυρότερων χωρών της Ένωσης δεν ωφελεί σε τίποτα τους υπόλοιπους ούτε ωφελεί την "ενότητα μέσα στην ποικιλία" ή την "Ευρώπη των λαών".
            Ο ομιλητής , που στη διεθνή επικοινωνία χρησιμοποιεί τη μητρική του γλώσσα, είναι αυτόματα πιο εύγλωττος και πιο αποτελεσματικός. Ανετότερα πείθει και ευκολότερα αμφισβητεί. Αντιδρά με το λόγο ταχύτερα και βρίσκει αυτόματα την κατάλληλη διατύπωση, που εξυπηρετεί την υπόθεσή του. Με δυο λόγια, είναι ισχυρότερος διαπραγματευτής.
            Άρα ενισχύεται η ανισότητα ανάμεσα στα κράτη-μέλη, όταν το μεγάλο προνόμιο να χρησιμοποιούν στην ευρωπαϊκή επικοινωνία τη μητρική τους γλώσσα το έχουν κάποιοι από εκείνους που είναι συγχρόνως οι οικονομικά, πολιτικά και στρατηγικά ισχυρότεροι.[…]
 Α. Φραγκουδάκη, εφ. Τα Νέα, 5 Μαΐου 2001


Απάντησε στα παρακάτω ερωτήματα όσο πιο σύντομα και περιεκτικά μπορείς:
Ποιο είναι το θέμα του κειμένου;
Ποια είναι η θέση της αρθρογράφου;
Ποιος είναι ο σκοπός για τον οποίο γράφτηκε το κείμενο;

Ερωτήσεις κατανόησης
Ποιοι λόγοι σύμφωνα με το κείμενο υπονομεύουν την ενότητα της Ευρώπης;
Μεταξύ ποιων γλωσσών υπάρχει ανταγωνισμός και ποια τα επιχειρήματα της κάθε πλευράς; Ποιο θεωρείς πιο πειστικό;
Ποιο είναι το κρίσιμο σημείο για τη χρήση της μητρικής γλώσσας σε ένα πολυεθνικό περιβάλλον όπως η Ε.Ε; Ποια πλεονεκτήματα δίνει η χρήση της μητρικής γλώσσας; Να τα απαριθμήσεις με συντομία.
Να δώσεις έναν τίτλο περιγραφικό στο κείμενο με 8 το πολύ λέξεις

Ανοιχτές ερωτήσεις
Ποιος κατά τη γνώμη σου είναι ο βασικός εξωγλωσσικός λόγος αυτού του ανταγωνισμού;
Πιστεύεις ότι υπάρχουν κίνδυνοι από την καθιέρωση μιας επίσημης γλώσσας για την Ε.Ε; Αν ναι, ποιοι; Αν όχι, γιατί;

Δεν υπάρχουν σχόλια: