επιχειρήματα - τεκμήρια


Στα παρακάτω παραδείγματα να εντοπίσετε τα επιχειρήματα και τα τεκμήρια που χρησιμοποιούνται:

1.    Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης θεωρείται υπεύθυνο για το χάσμα που βαθαίνει όλο και περισσότερο μεταξύ πλουσίων και φτωχών. Η παγκοσμιοποιημένη οικονομία επειδή εξασφαλίζει την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων δίνει τη δυνατότητα στους οικονομικά ισχυρούς να αντλούν περισσότερα κέρδη, καθώς μπορούν να μεταφέρουν ανά πάσα στιγμή τις επενδύσεις τους σε σημεία του κόσμου τα οποία διαθέτουν φτηνές πρώτες ύλες και χαμηλού κόστους εργατικό δυναμικό. Έτσι όχι μόνον η εκμετάλλευση αυτών των περιοχών είναι εξαντλητική αλλά και στις χώρες όπου πριν βρίσκονταν οι επιχειρήσεις αυτές η ανεργία διογκώνεται επικίνδυνα.

2.  Το φαινόμενο της φτώχειας, της ανεργίας και γενικά της εξαθλίωσης των οικονομικά αδύναμων στρωμάτων της κοινωνίας έχει αποκτήσει καθολικότητα στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Δεν αφορά μόνο τις υπανάπτυκτες χώρες αλλά και τις πλούσιες του βιομηχανικού βορρά. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ το ποσοστό των φτωχών στη Βρετανία φτάνει το 20%, στη Γαλλία το 17%, στον Καναδά το 18%, στις ΗΠΑ το 14% και στη Γερμανία το 13%. Την ίδια στιγμή που οι τρεις πλουσιότεροι άνθρωποι στον πλανήτη μας διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία που ξεπερνούν το άθροισμα του ΑΕΠ των 48 λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. Ή, αν θέλετε, όταν, σύμφωνα πάντοτε με τον ΟΗΕ, ο πλούτος των 84 πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου ξεπερνά το ΑΕΠ της Κίνας, που ο πληθυσμός της φτάνει στα 1,2 δις ανθρώπους.

3.    Η ελληνική γλώσσα μπορεί να είναι ενιαία για τον επιστήμονα όχι όμως και για τον χρήστη. Για κάθε ομιλητή η γλώσσα του είναι συγχρονία. Με την έννοια αυτή η επιστροφή στη συστηματική διδασκαλία της αρχαίας  ελληνικής στις τάξεις του γυμνασίου δεν θα προσφέρει τίποτε. Κανείς, άλλωστε, δεν μαθαίνει μια ξένη γλώσσα προσεγγίζοντάς την στη διαχρονική της πορεία. Όπως είπε και ο Σωσύρ, ο πατέρας της σύγχρονης γλωσσολογίας, η γλώσσα μοιάζει με μια παρτίδα σκάκι όπου κάποιος μπορεί να αντικαταστήσει έναν παίκτη χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζει τις κινήσεις που προηγήθηκαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: