Ξενοφώντας, Ελληνικά Βιβλίο 2. Κεφ. 2.16-171.      Με βάση όσα είδατε στις ενότητες που προηγήθηκαν και με όσα λέγονται στο εισαγωγικό σημείωμα, σε ποιον τόπο βρίσκεται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ο Λύσανδρος;
2.     Με βάση το κείμενο που έχετε (παρ. 16-17), πού βρίσκεται στην αρχή ο Θηραμένης, πού πηγαίνει και πού επιστρέφει; Προσπαθήστε να απαντήσετε με φράσεις του κειμένου.
3.    Στις παρ. 16-17 εντοπίστε όλες τις λέξεις που νομίζετε ότι δείχνουν τον πρωταγωνιστικό  ρόλο του Θηραμένη. Οτιδήποτε δλδ έπραξε ή «έπαθε» ανεξάρτητα από τον γραμματικό τους τύπο.
4.   Στις ίδιες παραγράφους εντοπίστε τώρα όλες τις λέξεις που δείχνουν όσα έπραξε ή «έπαθε» ο Λύσανδρος ανεξάρτητα από τον γραμματικό τους τύπο.
5.  Τώρα συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με κριτήριο ποιος πράττει ή «παθαίνει», όπως στο παράδειγμα: (μπορείτε να πάτε από τη μετάφραση στο κείμενο για να διευκολυνθείτε. Οι λέξεις που ζητιούνται όμως θα είναι από το πρωτότυπο). Π.χ:

Θηραμένης
Λύσανδρος
εἶπεν
εἰδώς
(συνέχισε)


6.      Από τις λέξεις που γράψατε προηγουμένως τοποθετήστε στον παρακάτω πίνακα στην πρώτη στήλη όσους τύπους δείχνουν  από την κατάληξή τους το υποκείμενό τους (ποιος δλδ ενεργεί ή «παθαίνει» - Θηραμένης ή Λύσανδρος). Στη δεύτερη στήλη γράψτε όσους τύπους σας δίνουν την εντύπωση ότι μπορεί να είναι επίθετα ή ουσιαστικά της αρχαίας ελληνικής αλλά δεν είναι  ταυτόχρονα εκφράζουν ότι κάποιος από τους δύο (Θηραμένης ή Λύσανδρος) κάτι έκανε ή «έπαθε». Στην τρίτη στήλη τοποθετήστε αυτούς που κατά τη γνώμη σας δεν χωράνε στις προηγούμενες κατηγορίες αλλά εκφράζουν κι αυτοί οι τύποι κάτι που ένας απ’ τους δυο (Θηραμένης ή Λύσανδρος) κάτι έκανε ή «έπαθε» επίσης. 

7.   Επιλέξτε από τους όρους που ακολουθούν τον κατάλληλο ως τίτλο για κάθε στήλη: προθέσεις, μετοχές, ουσιαστικά, ρήματα, αντωνυμίες, απαρέμφατα, επίθετα, επιρρήματα.
8.   Ποια κατηγορία είναι πιο εύκολα αναγνωρίσιμη και γιατί; Ποια σας δυσκολεύει περισσότερο και γιατί;
9.      Αν αντί για τον Θηραμένη οι πρωταγωνιστές ήταν οἱ πρέσβεις να κάνετε σε όσες από τις παραπάνω λέξεις χρειάζεται τις απαραίτητες αλλαγές. Το ίδιο και αν αντί του Λύσανδρου πρωταγωνιστούσαν οἱ Λακεδαιμόνιοι. Θα σας διευκολύνει αν συμβουλευτείτε τους πίνακες στη γραμματική στις σελ. 164-173. Π.χ
Θηραμένης εἶπεν / Πρέσβεις εἶπαν
Συνέχισε…

1. Πηγαίνοντας από τη μετάφραση στο πρωτότυπο κείμενο προσπαθήστε να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν χρησιμοποιώντας τις λέξεις ή φράσεις του πρωτότυπου κειμένου:
·         Για ποιους δύο λόγους – αιτίες οι Λακεδαιμόνιοι επέμεναν στο ζήτημα των τειχών της Αθήνας;
·         Γιατί οι Αθηναίοι επρόκειτο να συμφωνήσουν στο ζήτημα των τειχών;
·         Ποια κοινή νοηματική σχέση εκφράζουν οι φράσεις που εντοπίσατε; Ποια διαφορά έχουν μεταξύ τους στον τρόπο με τον οποίο διατυπώνονται;

Δεν υπάρχουν σχόλια: