Αρχαική εποχή (σελ. 84-86) Ερωτήσεις κατανόησηςΠροσπαθήστε να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις με τρόπο απλό και κατανοητό ώστε να κατατοπιστεί κάποιος που δεν είναι σχετικός. Επομένως η ακριβής αναπαραγωγή του κειμένου του βιβλίου είναι περιττή. Δοκιμάστε να γράψετε συγκροτημένα τις απαντήσεις σας.

Ερωτήσεις

Η γένεση της πόλης – κράτους

  1. Τι ακριβώς περιελάμβανε γεωγραφικά η πόλη – κράτος;
  2. Με ποια λογική ονομάζονται πολίτες οι κάτοικοι της πόλης – κράτους;
  3. Πώς ονομάζεται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας;
  4. Ποιες είναι οι τρεις βασικές επιδιώξεις της πόλης – κράτους; Διευκρινίστε μα απλά λόγια τι σημαίνει η κάθε επιδίωξη.

Η σημασία του θεσμού της πόλης – κράτους

  1. Ποιες είναι οι δύο βασικές συνέπειες που επιφέρουν οι επιδιώξεις των πόλεων – κρατών στις σχέσεις μεταξύ τους;
  2. Ποια είναι η βασική διαφορά των ελληνικών πόλεων – κρατών από αντίστοιχες μορφές οργάνωσης του παρελθόντος;
  3. Γιατί η οργάνωση των ελλήνων της αρχαιότητας σε πόλεις – κράτη θεωρείται σημαντική για την ανάπτυξη του πολιτισμού;

Η οικονομική και κοινωνική οργάνωση

  1. Ποια πορεία ακολούθησε ο σχηματισμός πόλεων – κρατών στη Μ. Ασία;
  2. Ποια πορεία ακολούθησε ο σχηματισμός πόλεων – κρατών στον ελλαδικό χώρο;

Δεν υπάρχουν σχόλια: