Ξενοφώντας, Ελληνικά Βιβλίο 2. Κεφ. 3.51
1η άσκηση
1.      Προσπαθήστε να αποδώσετε στα ελληνικά τις λέξεις του κειμένου με τα έντονα γράμματα ώστε να αποδίδεται το νόημα του κειμένου. Θα σας βοηθήσουν τα ερμηνεύματα των λέξεων που ακολουθούν μετά το απόσπασμα.
2.      Ποιες από τις λέξεις αυτές είναι απαρέμφατα και ποιες είναι μετοχές; Πώς μπορείτε να τις ξεχωρίσετε;
Εἰσελθών πάλι είπε: «εγώ λοιπόν, κύριοι βουλευτές, θεωρώ εἶναι δουλειά του ηγέτη, που είναι σωστός όπως πρέπει, ὁρῶν τους φίλους ἐξαπατωμένους να μην το επιτρέπει. Κι εγώ λοιπόν αυτό θα κάνω. Και μάλιστα τούτοι που στέκονται εδώ λένε οὐ ἐπιτρέψειν εμάς, αν αφήσουμε ατιμώρητο τον άντρα τον λυμαινόμενον ολοφάνερα την ολιγαρχία. Επίσης υπάρχει στους νέους νόμους η πρόβλεψη από τη μια μεριά κανείς τῶν ὄντων ανάμεσα στους τρεις χιλιάδες αποθνήσκειν χωρίς τη δική σας ψήφο, ενώ απ’ την άλλη όποιον βρίσκεται έξω από τον κατάλογο, τους τριάκοντα εἶναι κυρίους να τους θανατώνουν. Εγώ λοιπόν, είπε, διαγράφω τούτον εδώ τον Θηραμένη από τον κατάλογο, με τη σύμφωνη γνώμη όλων μας. Κι εμείς αυτόν, είπε, τον καταδικάζουμε σε θάνατο.
λυμαίνομαι: καταστρέφω
αποθνήσκω: καταδικάζω σε θάνατο

2η άσκηση
1.      Συμβουλευτείτε τη γραμματική στη σελ. 163 και αντικαταστήστε στα παρακάτω παραδείγματα τους αρχαιοελληνικούς τύπους με αυτούς του μέλλοντα.
2.      Αποδώστε και πάλι στα ελληνικά τα νέα παραδείγματα που φτιάξατε.
3.      Συγκρίνετε τις δύο αποδόσεις. Ποιο είναι το συμπέρασμά σας;
…θεωρώ εἶναι δουλειά του ηγέτη
…κανείς τῶν ὄντων ανάμεσα στους τρεις χιλιάδες

Δεν υπάρχουν σχόλια: