Ξενοφώντας, Ελληνικά Βιβλίο 2. Κεφ. 3.50
Πώς στήνεται η δίκη του Θηραμένη

Ο Θηραμένης είναι: α. μετριοπαθής αθηναίος ολιγαρχικός (δλδ φιλολάκωνας) β. πρέσβης στη Σπάρτη για το κλείσιμο της συμφωνίας ειρήνης γ. μέλος των τριάντα τυράννων.

Ο Κριτίας είναι: α. σκληρός αθηναίος ολιγαρχικός (δλδ φιλολάκωνας) β. μέλος των τριάντα τυράννων.

Θηραμένης και Κριτίας διαφωνούν και συγκρούονται. Ο μεν Θηραμένης θέλει να λειτουργήσουν με περισσότερο συλλογικές διαδικασίες και γι’ αυτό προτείνει το μοίρασμα της εξουσίας σε ακόμη περισσότερους. Ο Κριτίας από την άλλη επιλέγει 3000 πλούσιους αντιδημοκράτες αθηναίους για τη διακυβέρνηση και ταυτόχρονα εξαπλώνει τρομοκρατικές επιθέσεις σε όλη την πόλη.

Ο Θηραμένης θεωρείται εμπόδιο για τα σχέδια του Κριτία, συκοφαντείται σαν εχθρός του καθεστώτος και οδηγείται κατηγορούμενος σε δίκη. Η δίκη γίνεται σε κλίμα τρομοκρατίας με παρακρατικούς που βρίσκονται στο βουλευτήριο οπλισμένοι με μαχαίρια για να εκφοβίζουν τους βουλευτές.

Στην κατηγορία εναντίον του ο Θηραμένης απαντά ότι πάντα ήθελε να είναι μετριοπαθής, διαφωνούσε με τις ακρότητες του καθεστώτος και ήθελε να είναι δίκαιος απέναντι στους έντιμους αθηναίους πολίτες ανεξάρτητα από την πολιτική τους παράταξη.

Σ’ αυτό το σημείο αρχίζει το κείμενό μας.

Άσκηση:

Προσπαθήστε να αποδώσετε στα ελληνικά τις λέξεις του κειμένου με τα έντονα γράμματα ώστε να αποδίδεται το νόημα του κειμένου. Θα σας βοηθήσουν τα ερμηνεύματα των λέξεων που ακολουθούν μετά το απόσπασμα.

Ὡς δ’ εἰπὼν αυτά τελείωσε (την απολογία του), και η βουλή ολοφάνερα έδειξε εὐμενῶς ἐπιθορυβήσασα, γνοὺς ο Κριτίας ότι, αν άφηνε τη βουλή ν' αποφασίσει την τύχη του με την ψήφο της, ο Θηραμένης θα γλίτωνε, και ἡγησάμενος ένα τέτοιο ενδεχόμενο αβάσταχτο, προσελθὼν καὶ διαλεχθείς για λίγο με τους τριάντα, βγήκε έξω και πρόσταξε τοὺς τα μαχαίρια ἔχοντας να στηθούν προκλητικά στο ξύλινο κιγκλίδωμα που χωρίζει το ακροατήριο από τους βουλευτές.

εὐμενῶς ἐπιθορυβῶ: επιδοκιμάζω με φωνές

γνούς από το ρ. γιγνώσκω: γνωρίζω

ἡγοῦμαι: νομίζω, θεωρώ

προσέρχομαι: πλησιάζω·         Να εντοπίσετε με ακρίβεια στο πρωτότυπο κείμενο τις προτάσεις της αρχαίας ελληνικής που αντιστοιχούν στις παρακάτω νεοελληνικές αποδόσεις.

·         Κατόπιν να βρείτε τον συντακτικό ρόλο για κάθε όρο των προτάσεων αυτών.

α. αν επέτρεπε στη βουλή να αποφασίσει με ψηφοφορία

β. πρόσταξε όσοι είχαν μαχαίρια να στηθούν…Απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια:

·         Ποιος ολοκλήρωσε την απολογία του;

·         Ποιος συνεννοείται με τους τριάντα τυράννους;

·         Γιατί ανησύχησε ο Κριτίας;

·         Τι ακριβώς φοβήθηκε;

·         Ποια εντολή έδωσε στους μπράβους του;

·         Ποιος ο σκοπός της κίνησης αυτής;

Δεν υπάρχουν σχόλια: