Ξενοφώντας, Ελληνικά Βιβλίο 2 κεφ. 4.18.19 Με βάση τις παραγράφους 18-19 προσπαθήστε να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν:
1.      Ποιες είναι οι τρεις πράξεις που κάνει ο Θρασύβουλος; Να απαντήσετε στα ελληνικά.

2.      «Μόλις τα είπε αυτά και αφού γύρισε προς τους εχθρούς, περίμενε.» Ποιες λέξεις του κειμένου αντιστοιχούν στις υπογραμμισμένες ελληνικές αποδόσεις; Πώς χαρακτηρίζετε συντακτικά αυτές τις λέξεις;

3.      Ποια είναι η ακολουθία των γεγονότων που ο μάντης προβλέπει και επιθυμεί να συμβούν; Να τα αναφέρετε στα ελληνικά με τη χρονική τους σειρά.

4.      «ὁ μάντις παρήγγελλεν αὐτοῖς μη ἐπιτίθεσθαι…»: να συντάξετε την πρόταση και να διαπιστώσετε:
        i.            Το είδος του απαρεμφάτου
      ii.            Το υποκείμενο του απαρεμφάτου

5.      Πώς γνωρίζουμε από τα λόγια του μάντη ότι αναφέρεται σε μελλοντικά γεγονότα;

6.      Ο μάντης τελικά ἀποθνήσκει. Τι κάνει πριν φτάσει στο θάνατο; Απαντήστε με τις λέξεις του ίδιου του κειμένου.

7.      «αὐτός μεν ὥσπερ ὑπό μοίρας τινός ἀγόμενος ἐκπηδήσας πρῶτος, ἐμπεσών τοῖς πολεμίοις ἀποθνήσκει»: ποιες είναι οι μετοχές και ποιο το είδος τους;

8.      «Οἱ δ’ ἄλλοι ἐνίκων…»: ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι;

9.      Πόσες συνολικά ήταν οι απώλειες των αντιπάλων; Με ποιο στοιχείο που δίνει ο Ξενοφώντας θα επιβεβαιώνατε ότι η νίκη ήταν πολύ σημαντική;

10.  Από πού φαίνεται ότι οι νικητές σεβάστηκαν τους νεκρούς αντιπάλους; Να απαντήστε με ακρίβεια χρησιμοποιώντας την πρόταση του κειμένου όπως είναι στ’ αρχαία ελληνικά.

11.  Τι ακριβώς έκαναν πριν αρχίσουν να κουβεντιάζουν οι νικητές με τους ηττημένους; Να απαντήσετε στα ελληνικά και να εντοπίσετε τις αντίστοιχες προτάσεις ή λέξεις στ’ αρχαία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: