Ραψωδία α - Προοίμιο στ. 1-25


Ερωτήσεις κατανόησης
  1. Τι σημαίνει ο όρος «προοίμιο»;
2.      Τα τυπικά μέρη κάθε προοιμίου είναι: η επίκληση, η διήγηση και η παράκληση. Μπορείτε να εντοπίσετε τα μέρη αυτά στους πρώτους 13 στίχους;
  1. Ποια Μούσα επικαλείται ο ποιητής;
  2. Γιατί καλεί την Μούσα να τον βοηθήσει;

  1. Ο ποιητής δεν αναφέρει πουθενά στην αρχή το όνομα του Οδυσσέα. Πώς καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται γι’ αυτόν;
  2.  «πάτησε το κάστρο το ιερό»: δώστε ένα συνώνυμο ρήμα.
  3. Ποια επομένως είναι η αιτία για τα βάσανα του ήρωα;
  4. Γιατί ο Οδυσσέας δεν μπόρεσε να σώσει τους συντρόφους του;
9.      Ξαναδιαβάστε την παράκληση του ποιητή. Με βάση αυτήν ποιος υποτίθεται ότι μιλάει από το στίχο 13 και εξής;

  1. Γιατί ο Οδυσσέας ξέμεινε στο νησί της Καλυψώς; Ποιος στίχος δείχνει τον καταναγκασμό του;
11.  Διαβάζοντας τους στίχους 20-25 μαθαίνουμε την κατάληξη των περιπετειών του ήρωα. Ποιο είναι λοιπόν το τέλος της περιπέτειάς του;

12.  Γιατί, νομίζετε, ο ποιητής δεν κρατάει το τέλος κρυφό; Εσείς έχετε απολαύσει αφηγήσεις που γνωρίζατε το τέλος τους;

13.  Με βάση τις πληροφορίες που δίνει το προοίμιο για τον Οδυσσέα, ποια γνωρίσματα του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς του μπορείτε να διακρίνετε; Πώς, από την άλλη μεριά, θα χαρακτηρίζατε τους συντρόφους του;

Δεν υπάρχουν σχόλια: