Β. Η ελληνική οικονομία κατά τον 19ο αιώνα: διάγραμμα της ενότητας...


5. Η δημιουργία τραπεζικού συστήματος

 • Η ίδρυση τραπεζών ήταν αναγκαία γιατί:
  1. θα εξυπηρετούσε τις κυβερνητικές ανάγκες
  2. θα εξασφάλιζε στους επιχειρηματίες ένα σύστημα δανεισμού χωρίς τοκογλυφία
 • Γνωρίσματα του πιστωτικού συστήματος τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας:
  1. ήταν συνδεδεμένο με το εμπόριο αγροτικών προϊόντων
  2. οι έμποροι δάνειζαν με τοκογλυφικούς όρους
  3. ο δανεισμός κατευθυνόταν κυρίως στους αγρότες με δυσμενείς όρους
  4. άλλοι κλάδοι στερούνταν πιστώσεις και περιόριζαν τις επιχειρηματικές τους πρωτοβουλίες
 • 1841: Ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας με κύριους μετόχους:
  1. ο κεφαλαιούχος Εϋνάρδος
  2. το ελληνικό κράτος
  3. έλληνες έμποροι και επιχειρηματίες της διασποράς
  4. ξένες προσωπικότητες
  5. κεφαλαιούχοι του ελληνικού χώρου
 • Πρώτος διοικητής: Γεώργιος Σταύρου
 • Κύρια δραστηριότητα της τράπεζας είναι η έκδοση χαρτονομίσματος.
 • Η Εθνική Τράπεζα εξαπλώνεται και σε άλλες πόλεις και βοηθά στην αντιμετώπιση της τοκογλυφίας.
 • Άλλες τράπεζες:
1.      Ιονική Τράπεζα
2.      Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας
3.      Γενική Πιστωτική Τράπεζα
4.      Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστεως