Β. Η μικρασιατική καταστροφή: διάγραμμα της ενότητας...


1. Η έξοδος

  • 15 Μαΐου 1919: αποβίβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη
  • Ιούλιος 1920: Συνθήκη των Σεβρών / Η Ελλάδα διασφαλίζει την παρουσία της στη Μ. Ασία.
  • Νοέμβριος 1920: εκλογική ήττα του Βενιζέλου / επιστροφή του βασιλιά Κωνσταντίνου.
  • Αύγουστος 1922: ήττα και υποχώρηση του ελληνικού στρατού από τη Μ. Ασία.
  • Διώξεις στην περιοχή της Σμύρνης και στη βορειοδυτική Μικρασία.
  • Οι κάτοικοι της Αν. Θράκης και της Καλλίπολης φεύγουν αργότερα.
  • 900.000 πρόσφυγες φτάνουν στην Ελλάδα το φθινόπωρο του 1922.