Εισαγωγή - ερωτήσεις


Να απαντήσεις σύντομα στις παρακάτω ερωτήσεις με βάση όσα διάβασες στην εισαγωγή (σελ. 9-11):
Γιατί η Οδύσσεια του Ομήρου ονομάζεται ηρωικό έπος;
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Ποιο άλλο ηρωικό έπος γνωρίζεις;
.........................................................................................................
Ποιο είναι το κεντρικό θέμα της Ιλιάδας και ποιο της Οδύσσειας;
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Το άλλο όνομα της Τροίας είναι: ...........................................
Γιατί  τα δύο ηρωικά έπη δεν είναι αξιόπιστες ιστορικές πηγές;
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Σε ποια εποχή συνέβησαν τα γεγονότα που αφηγείται ο Όμηρος και σε ποια εποχή ζει ο ίδιος;
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Γιατί πριν από τον Όμηρο οι επικοί ποιητές ονομάζονταν αοιδοί;
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Πώς συνέθεταν τα ποιήματά τους οι αοιδοί;
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Πώς συνέθεταν τα ποιήματά τους οι ραψωδοί;
.........................................................................................................
........................................................................................................
Με ποιο τρόπο παρουσίαζαν οι ραψωδοί τα επικά τους ποιήματα;
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Ο Όμηρος ήταν αοιδός ή ραψωδός;
.........................................................................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια: