Β. Η ελληνική οικονομία κατά τον 19ο αιώνα: διάγραμμα της ενότητας...


4. Η εκμετάλλευση των ορυχείων

 • Η απουσία βαριάς βιομηχανίας στην Ελλάδα περιόριζε το ενδιαφέρον για εκμετάλλευση του υπεδάφους.
 • Οι δραστηριότητες αυτές αποσκοπούσαν:
  1. σε εξαγωγές μεταλλευτικών προϊόντων για τις δυτικές βιομηχανίες
  2. στην εξυπηρέτηση τοπικών αναγκών με προϊόντα λατομείων και οικοδομικά υλικά
 • Η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων ενθαρρύνθηκε λόγω:
  1. της νομοθεσίας στη δεκαετία του 1860 που εκχωρούσε μεταλλευτικά δικαιώματα με ευνοϊκούς όρους
  2. των διαφόρων συγκυριών (π.χ διώρυγα του Σουέζ)
 • 1866 Λαύριο: γαλλοϊταλική εταιρία εξορύσσει μεταλλεύματα:
  1. από τα κοιτάσματα
  2. από τις «σκωρίες»
 • Άλλες περιοχές εκμετάλλευσης:
  1. Μήλος
  2. Νάξος
  3. Θήρα
 • Υλικά εξόρυξης:
  1. άργυρος
  2. μόλυβδος
  3. θειάφι
  4. σμύριδα
  5. θηραϊκή γη
  6. μάρμαρο
  7. αλάτι