Γ. Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αιώνα: διάγραμμα της ενότητας...


2. Τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος

 • Στα τέλη του 19ου αι. το εργατικό κίνημα στην Ελλάδα έχει πολύ μικρή επιρροή γιατί:
  1. απουσιάζουν σύγχρονες βιομηχανικές μονάδες
  2. σημαντικό ποσοστό του εργατικού δυναμικού προερχόταν από το εξωτερικό
  3. σημαντικό ποσοστό ήταν βραχύχρονης και πρόσκαιρης απασχόλησης
  4. η Μεγάλη Ιδέα παρεμπόδιζε τη διάδοση ιδεολογιών με ταξικό περιεχόμενο
 • Σημείο αναφοράς του εργατικού κινήματος η Θεσ/νίκη γιατί:
  1. διαθέτει βιομηχανικό υπόβαθρο
  2. διαθέτει κοσμοπολίτικο χαρακτήρα
 • Φεντερασιόν: εργατική οργάνωση της Θεσ/νίκης με πρωτεργάτες εβραίους σοσιαλιστές.
 • Ευνοϊκοί παράγοντες για την ανάπτυξη του εργατικού κινήματος:
  1. ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος
  2. οι πιέσεις που δέχτηκε εξαιτίας του η ελληνική κοινωνία
  3. η εμπλοκή της σε διεθνείς υποθέσεις
  4. ο αντίκτυπος της ρωσικής επανάστασης
 • Φορείς των σοσιαλιστικών ιδεών:
  1. ΓΣΕΕ
  2. ΣΕΚΕ (μετέπειτα ΚΚΕ)