Β. Η μικρασιατική καταστροφή: διάγραμμα της ενότητας...


3. Η Σύμβαση της Λοζάνης και η ανταλλαγή των πληθυσμών

 • 24 Ιουλίου 1923: Συνθήκη Λοζάνης
 • 30 Ιανουαρίου 1923: ελληνοτουρκική σύμβαση που περιλαμβάνεται στη συνθήκη της Λοζάνης και προβλέπει γενικά:
  1. υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών
  2. ανταλλαγή τόσο γι’ αυτούς που είχαν ήδη φύγει όσο και γι’ αυτούς που παρέμεναν ακόμη στις εστίες τους
  3. αναδρομική ισχύ της ανταλλαγής για τις μετακινήσεις που είχαν γίνει ήδη από το 1912
  4. εξαίρεση από την ανταλλαγή των ελλήνων της Κων/πολης, της Ίμβρου και της Τενέδου και των μουσουλμάνων της Δυτικής Θράκης
 • Ειδικά για τους ανταλλάξιμους προβλέπει:
  1. αποβολή της παλιάς τους ιθαγένειας και απόκτηση της ιθαγένειας της χώρας όπου εγκαταστάθηκαν
  2. δικαίωμα να μεταφέρουν την κινητή περιουσία τους
  3. δικαίωμα αποζημίωσης για την ακίνητη περιουσία που άφησαν πίσω τους
  4. διευκόλυνση της μετακίνησής τους από τη Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής
 • Βασικά γνωρίσματα της ανταλλαγής:
  1. για πρώτη φορά είναι μαζική η μετακίνηση πληθυσμών
  2. για πρώτη φορά είναι υποχρεωτική
 • Οι πρόσφυγες αν και αντιδρούν δεν εισακούονται γιατί:
  1. η πραγματικότητα ανάγκασε την ελληνική αντιπροσωπεία να συμφωνήσει
  2. η σύμβαση εξυπηρετούσε την υλοποίηση της πολιτικής για εκσυγχρονισμό και στις δύο χώρες
 • Η Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής είχε αρμοδιότητα:
1.      να καθορίσει τον τρόπο μετακίνησης των πληθυσμών
2.      να εκτιμήσει την ακίνητη περιουσία των ανταλλάξιμων