Γ. Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αιώνα: διάγραμμα της ενότητας...


 9. Η κρίση του 1932

 • Η Ελλάδα περνάει φάση «ευημερίας» μέχρι το 1932 όταν η διεθνής κρίση αρχίζει να την επηρεάζει.
 • Συμπτώματα της κρίσης:
  1. εξάντληση των αποθεμάτων σε χρυσό και συνάλλαγμα
  2. αναστολή της μετατρεψιμότητας του εθνικού νομίσματος
  3. αναστολή εξυπηρέτησης των εξωτερικών δανείων
 • Οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης:
  1. κρατικός παρεμβατισμός
  2. πολιτική προστατευτισμού
  3. κλειστή οικονομία
  4. «κλήριγκ» για το εξωτερικό εμπόριο
 • Πολιτικές επιπτώσεις της κρίσης:
1.      ανάδειξη συγκεντρωτικών κρατών
2.      ανάδειξη ολοκληρωτικών καθεστώτων στην Ευρώπη
3.      δικτατορία Μεταξά στην Ελλάδα