Δ. Η αποζημίωση των ανταλλάξιμων και η ελληνοτουρκική προσέγγιση: διάγραμμα της ενότητας...

1. Η αποζημίωση των ανταλλάξιμων

  • Το έργο της εκτίμησης των περιουσιών ανέλαβε η Μικτή Επιτροπή μαζί με:


  1. τη Γενική Διεύθυνση Ανταλλαγής Πληθυσμών
  2. τα κατά τόπους Γραφεία Ανταλλαγής Πληθυσμών


  • Επειδή η εκτίμηση καθυστερούσε δόθηκε τελικά μια προκαταβολή από το ελληνικό κράτος κυρίως σε όσους πρόσφυγες δεν είχαν ακόμη αποκατασταθεί.


  • Παρά τις επιτροπές που συστάθηκαν για την οριστική εκτίμηση των περιουσιών και στις δύο χώρες, το έργο ήταν τεράστιο και τα εμπόδια πολλά.