Β. Χειραφέτηση και Αναμόρφωση (1844-1880): διάγραμμα της ενότητας...


 4.  Η Εθνοσυνέλευση του 1862-1864

 • Οι μεγάλες παρατάξεις της Εθνοσυνέλευσης:
  1. Πεδινοί (Δημήτριος Βούλγαρης)
  2. Ορεινοί (Δ. Γρίβας, Κ. Κανάρης)
 • Οπαδοί των πεδινών:
  1. οι παράνομα διορισμένοι στο στρατό και το δημόσιο
  2. άνεργοι πτυχιούχοι
  3. μικροκαλλιεργητές
 • Οπαδοί των ορεινών:
  1. μικροκαλλιεργητές
  2. κτηνοτρόφοι
  3. έμποροι
  4. πλοιοκτήτες
 • Μικρότερες παρατάξεις της Εθνοσυνέλευσης:
  1. Εθνικόν Κομιτάτον (Επαμεινώνδας Δεληγιώργης)
  2. Εκλεκτικοί
 • Θέσεις του Εθνικού Κομιτάτου:
  1. ανάπτυξη του κοινοβουλευτισμού
  2. εκσυγχρονισμός της χώρας
  3. οικονομική ανάπτυξη
  4. μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση και στο στρατό
  5. πολιτισμμική εξάπλωση στην Οθωμανική αυτοκρατορία
 • Το νέο σύνταγμα πρόβλεπε:
  1. τη βασιλευόμενη δημοκρατία
  2. την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας
  3. την άμεση, μυστική και καθολική ψήφος με σφαιρίδια
  4. την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης
  5. την ελευθερία του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι
  6. την αρχή να προέρχεται η κυβέρνηση από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία
 • 1875: αρχή της δεδηλωμένης (Χαρίλαος Τρικούπης)
 • Συνέπειες από την εφαρμογή της:
  1. περιορίζεται η αυθαιρεσία του βασιλιά να διορίζει κυβερνήσεις της αρεσκείας του
  2. αδυνατούν τα κόμματα μειοψηφίας να σχηματίζουν κυβέρνηση
  3. ωθούνται τα μικρά κόμματα σε συνένωση με τα μεγάλα (δικομματισμός)
  4. εξασφαλίζονται σταθερότερες κυβερνήσεις