Δ. Η αποζημίωση των ανταλλάξιμων και η ελληνοτουρκική προσέγγιση: διάγραμμα για την ενότητα...


 2. Η ελληνοτουρκική προσέγγιση


 • 1925: Σύμβαση της Άγκυρας/ 1926: Συμφωνία των Αθηνών: αποτελούν προσπάθειες ρύθμισης των επίμαχων θεμάτων αλλά μένουν χωρίς εφαρμογή.

 • 1928: ο Βενιζέλος κερδίζει τις εκλογές και επιδιώκει:
  1. τη διευθέτηση των οικονομικών διαφορών μεταξύ των δύο χωρών
  2. την αναγνώριση του εδαφικού καθεστώτος

 • 10 Ιουνίου 1930: Συμφωνία της Άγκυρας (οικονομικής φύσεως):
  1. ρύθμισε το ζήτημα των Ελλήνων ορθοδόξων της Κων/πολης και των μουσουλμάνων της Θράκης καθώς και των «φυγάδων»
  2. όριζε ότι οι ανταλλάξιμες μουσουλμανικές περιουσίες στην Ελλάδα και οι ελληνικές στην Τουρκία περιέρχονταν στην κυριότητα του Ελληνικού και Τουρκικού δημοσίου αντίστοιχα
  3. προέβλεπε την αμοιβαία απόσβεση των οικονομικών υποχρεώσεων μεταξύ των δύο χωρών

 • 30 Οκτωβρίου 1930 υπογράφτηκαν:
  1. Σύμφωνο φιλίας, ουδετερότητας και διαιτησίας
  2. Πρωτόκολλο για τον περιορισμό των ναυτικών εξοπλισμών
  3. Σύμβαση εμπορίου, εγκατάστασης και ναυτιλίας

 • Οι συμφωνίες δυσαρεστούν τους πρόσφυγες γιατί:
  1. η κατά πολύ μεγαλύτερη περιουσία τους συμψηφίστηκε με αυτή των μουσουλμάνων
  2. η Εθνική Τράπεζα παρακράτησε το 25% της προκαταβολής που τους δόθηκε
  3. υπήρξε άρνηση διακανονισμού των προσφυγικών χρεών

 • Αποτέλεσμα: η ήττα του Βενιζέλου στις εκλογές του 1932 και 1933.