Β. Η ελληνική οικονομία κατά τον 19ο αιώνα: διάγραμμα της ενότητας...

2. Η εμπορική ναυτιλία
 • Το 18ο αιώνα αναπτύσσεται η ναυτιλία λόγω:
  1. εξόδου της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα
  2. της συνθήκης του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή
  3. Γαλλικής επανάστασης / Ναπολεόντειων πολέμων
 • Στη διάρκεια της Επανάστασης η ναυτιλία παρακμάζει γιατί:
1.      ο εμπορικός στόλος μετατρέπεται σε πολεμικό
2.      οι δρόμοι του εμπορίου κλείνουν
3.      καταστρέφονται παραδοσιακά ναυτιλιακά κέντρα

 • Στο νεοσύστατο κράτος νέο κέντρο η Σύρος λόγω:
1.      της στρατηγικής της θέσης
2.      της δυναμικής παρουσίας των Ελλήνων της διασποράς στην ευρύτερη περιοχή

 • Το 19ο αιώνα η ελληνική ναυτιλία έχει γενικά ανοδική πορεία καθώς:
1.      αυξάνεται ο αριθμός και η χωρητικότητα των πλοίων
2.      αντικαθίστανται σταδιακά τα ιστιοφόρα από ατμόπλοια
3.      γίνονται δημόσια έργα (λιμάνια, φαροσήμανση)

 • Η είσοδος του ατμού και οδηγεί αναζήτηση κεφαλαίων από:
1.      εταιρίες
2.      ισχυρά επιχειρηματικά σχήματα

Χρηματοδότες της νέας εξέλιξης είναι:

1.      το κράτος
2.      οι τράπεζες
3.      οι ομογενείς

 • Προβλήματα ανάπτυξης της ατμοπλοΐας είναι:
1.      η περιορισμένη διαθεσιμότητα κεφαλαίων
2.      ο αυξημένος επιχειρηματικός κίνδυνος
 • Η ανάπτυξη έρχεται αλλά καταστρέφεται από τον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο.