Β. Η ελληνική οικονομία κατά τον 19ο αιώνα: διάγραμμα της ενότητας...


9. Τα εθνικά δάνεια

 • Τα δάνεια ήταν αναγκαία για το ελληνικό κράτος γιατί ξεκινούσε από το μηδέν.
 • Μέχρι το 1861 οι έλληνες πήραν:
  1. τα δάνεια του Αγώνα
  2. τα δάνεια που συνόδευαν την έλευση των Βαυαρών
 • Στα τέλη της δεκαετίας του 1880 αφού πήρε κι άλλα δάνεια η Ελλάδα όφειλε ποσά πολλαπλάσια του ετήσιου προϋπολογισμού της.
 • Τα δάνεια αυτά χρησίμευσαν για:
  1. την κάλυψη των τρεχόντων ελλειμμάτων
  2. στρατιωτικές δαπάνες σε πολέμους
  3. την αποπληρωμή παλαιών δανείων
  4. δημόσια έργα