Β. Η ελληνική οικονομία κατά τον 19ο αιώνα: διάγραμμα της ενότητας...


8. Το δίκτυο των σιδηροδρόμων

 • Ο σιδηρόδρομος γίνεται συνώνυμο της ανάπτυξης στην Ευρώπη το 19ο αιώνα γιατί:
  1. εξασφαλίζει τη μεταφορά μεγάλου όγκου προϊόντων με μικρό κόστος
  2. μειώνει τις αποστάσεις μεταξύ κρατών και ηπείρων
  3. εξασφαλίζει την τροφοδοσία των πόλεων
  4. τροφοδοτεί τα εργοστάσια με πρώτες ύλες
  5. τροφοδοτεί την αγορά με προϊόντα
 • Ο σιδηρόδρομος στην Ελλάδα καθυστερεί γιατί:
  1. το κράτος δεν διαθέτει τα απαραίτητα κεφάλαια
  2. οι ιδιώτες δεν θεωρούν αποδοτική μια τέτοια επένδυση
  3. οι θαλάσσιες μεταφορές λειτουργούσαν ανταγωνιστικά
 • Μέχρι το 1880 υπάρχει μόνο η γραμμή Αθήνα – Πειραιάς.
 • Ευνοϊκοί παράγοντες υλοποίησης του δικτύου:
  1. αλλαγή των δεδομένων στην οικονομία ως το 1881
  2. κατασκευή διεθνών αξόνων γύρω από τη χώρα
 • 1880 έως 1909 ολοκληρώνεται το έργο.
 • Αδυναμία του έργου είναι ότι δεν πληροί τις διεθνείς προδιαγραφές και εξυπηρετεί τοπικές ανάγκες.
 • Το κόστος κατασκευής ανέλαβαν:
  1. το κράτος μέσω δανείων
  2. οι ιδιώτες κατά 30%
 • Διακινεί κυρίως αγροτικά προϊόντα.
 • Δεν αποδίδει κέρδη.
 • Πρόσφερε σημαντικές υπηρεσίες σε καιρό πολέμων.
 • Δεν εκπλήρωσε τις προσδοκίες για εκβιομηχάνιση της χώρας.