Γ. Δικομματισμός και Εκσυγχρονισμός (1880-1909): διάγραμμα της ενότητας...


 2. Η οργάνωση των κομμάτων κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα

 • Η επιβίωση ενός κόμματος εξαρτάται:
  1. από το θάνατο του ηγέτη του
  2. από τη θέση που έχει στην πολιτική ζωή
  3. από την τακτική του ακολουθεί
 • Ρόλο στην κινητοποίηση των οπαδών παίζουν:
  1. η οικογενειοκρατία
  2. οι πελατειακές σχέσεις
  3. η εξαγορά ψήφου
  4. η κρίση των εκλογέων
  5. οι επιρροή των κομμάτων κατά περιοχές
  6. τα συμφέροντα κάθε κοινωνικής ομάδας
 • Την περίοδο αυτή ενισχύεται ο ρόλος των κομμάτων καθώς οι εκλογείς προτάσσουν ως κριτήριο την κομματική ταυτότητα του υποψηφίου έναντι της προσωπικότητάς του και των ικανοτήτων του.
 • Οι υποψήφιοι βουλευτές προέρχονται από μεσαία και ανώτερα στρώματα.
 • Τα κομματικά μέλη προέρχονται από τα κατώτερα στρώματα.
 • Η δομή των κομμάτων:
  1. Αρχηγός
  2. κοινοβουλευτική ομάδα (ιδιαίτερα ισχυρή)
 • Η τακτική των κομμάτων περιελάμβανε:
  1. πατρωνία (διρισμοί, μεταθέσεις, κτλ)
  2. διαφθορά μέσω του διοικητικού μηχανισμού
 • Την περίοδο αυτή δεν προκύπτουν ταξικά κόμματα γιατί:
  1. οι κοινωνικές αντιθέσεις αμβλύνονταν μέσω των πελατειακών σχέσεων
  2. υπήρχε έντονη κοινωνική κινητικότητα
  3. τα δύο μεγάλα κόμματα δεν έδωσαν ταξικό στίγμα
  4. όλα τα κόμματα απευθύνονταν στους αγρότες