Γ. Η αποκατάσταση των προσφύγων: διάγραμμα της ενότητας...


2. Η αγροτική αποκατάσταση

 • Στην ύπαιθρο οι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν σε:
  1. εγκαταλελειμμένα χωριά
  2. σε νέους συνοικισμούς προσαρτημένους σε χωριά
  3. σε αμιγώς προσφυγικούς συνοικισμούς
 • Γνωρίσματα του παραχωρούμενου κλήρου:
  1. ποίκιλλε η έκτασή του ανάλογα με διάφορα κριτήρια (μέγεθος οικογένειας, ποιότητα εδάφους, είδος καλλιέργειας, δυνατότητα άρδευσης)
  2. δεν αποτελούσε ενιαία έκταση
  3. αρχικά ήταν προσωρινή η παραχώρησή του
 • Συνοδευτικά παραχωρούνταν και:
  1. στέγη
  2. εργαλεία
  3. σπόροι
  4. λιπάσματα
  5. ζώα
 • Η ανοικοδόμηση των κατοικιών γινόταν με:
1.      εργολαβία
2.      αυτεπιστασία

 • Μέθοδος απόκτησης του ακινήτου:
  1. η αξία του πληρωνόταν με δόσεις
  2. αρχικά δινόταν τίτλος απλής κατοχής
  3. μετά την αποπληρωμή του χρέους αποκτούσαν την πλήρη κυριότητα
 • Μετά τη διάλυση της ΕΑΠ τα χρέη εισέπραττε η Αγροτική Τράπεζα.