Γ. Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αιώνα: διάγραμμα της ενότητας...


6. Η ελληνική οικονομία κατά την περίοδο του μεσοπολέμου

 • Τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας για μια θετική οικονομική πορεία:
  1. είχε ομογενοποιηθεί εθνικά
  2. είχε ολοκληρώσει την αγροτική μεταρρύθμιση
  3. είχε προωθήσει την αστικοποίησή της
  4. είχε υιοθετήσει αναπτυξιακές πολιτικές
  5. είχε συγκεντρώσει στο εσωτερικό της έλληνες της διασποράς
  6. διέθετε τους πρόσφυγες με δικές τους γνώσεις, πολιτισμό και επιθυμία για εργασία