Γ. Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20 αιώνα: διάγραμμα της ενότητας...


5. Η οικονομική ζωή κατά την περίοδο 1922-1936

 • Το προσφυγικό κύμα της μικρασιατικής καταστροφής ανέτρεψε τα δεδομένα της κοινωνίας και της οικονομίας.
 • Οι κρατικές παρεμβάσεις είναι αναγκαίες και επείγουσες καθώς:
  1. διαφορετικά θα επερχόταν ολοκληρωτική καταστροφή
  2. οι θάνατοι από αρρώστιες είχαν πολλαπλασιαστεί
 • Προβλήματα της περιόδου:
  1. πολιτική αστάθεια
  2. τα μίση του διχασμού
  3. η ανακήρυξη της δημοκρατίας
  4. οι επεμβάσεις του στρατού
  5. οι απόπειρες πραξικοπημάτων
 • Ωστόσο ο κρατικός μηχανισμός αποδείχτηκε μάλλον επαρκής γιατί:
  1. αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο τις μουσουλμανικές περιουσίες
  2. χρησιμοποίησε αποτελεσματικά την εξωτερική βοήθεια