Ραψωδία α - ερωτήσεις για επανάληψη

1.     Ας διηγηθώ με λίγα λόγια τι συμβαίνει στη ραψωδία α.
2.     Οι πρώτοι 25 στίχοι λέγονται προοίμιο. Μήπως θυμάμαι τι σημαίνει ο όρος; Σε ποια μέρη χωρίζεται το συγκεκριμένο προοίμιο της Οδύσσειας;
3.     Η ιστορία της Οδύσσειας αρχίζει in medias res. Δηλαδή α) από το τέλος β) από την αρχή ή γ) από τη μέση της ιστορίας; Πότε θα μάθουμε και από ποιον τις περιπέτειες του Οδυσσέα που προηγήθηκαν;
4.     Στη ραψωδία αυτή η Αθηνά μεταμορφώνεται σε­­ _______. Πώς λέγεται αυτή η μεταμόρφωση; Σε ποιο σημείο αποκαλύπτει την ταυτότητά της και πώς λέγεται αυτή η αποκάλυψη;
5.     Γιατί η θεά δεν εμφανίζεται με την πραγματική της ταυτότητα αλλά μεταμορφώνεται σε άνθρωπο; Ας διαλέξω τη σωστή απάντηση: Γιατί α) θέλει να παραπλανήσει τον Τηλέμαχο β) θέλει να μη την καταλάβουν οι μνηστήρες γ) μόνο έτσι παρουσιάζονται οι θεοί στους ανθρώπους δ) ο Τηλέμαχος πρέπει ν’ αλλάξει συμπεριφορά με δική του ευθύνη και πρωτοβουλία .
6.     Στους στίχους 26-108 παρακολουθούμε την πρώτη «αγορά» των θεών. Σε ποιο σημείο ο ποιητής προοικονομεί την αντίδραση του Ποσειδώνα για την απόφασή τους; Ας συμβουλευτώ πρώτα τη φωτοτυπία με τις βασικές έννοιες για να δω τι σημαίνει ο όρος προοικονομία.
7.     Σύμφωνα με τον Δία ποιοι έχουν την ευθύνη για τη ζωή των ανθρώπων και ορίζουν το πεπρωμένο τους; Σε ποιο σημείο του προοιμίου εκφράζεται η ίδια άποψη;
8.     Ποια είναι τα δύο θέματα που συζητούν οι θεοί; Τι σχέση έχουν μεταξύ τους; Μπορώ να υποψιαστώ αυτή τη σχέση αν κάνω την παρακάτω αντιστοίχιση:

 

 

Αίγισθος

Πηνελόπη

Ορέστης
Μνηστήρες
Κλυταιμνήστρα
Τηλέμαχος
Αγαμέμνονας
Οδυσσέας

9.     Πώς, επομένως, προοικονομείται η μνηστηροφονία στη συζήτηση των θεών;
10. Στους στίχους 136-161, 188-196 και 344-354 εξελίσσεται η φιλοξενία του Μέντη από τον Τηλέμαχο. Γιατί η φιλοξενία αποτελεί «τυπικό θέμα» στην Οδύσσεια; Σε ποιες ενέργειες προβαίνει ο Τηλέμαχος φιλοξενώντας τον Μέντη;
11. Πώς θα περιέγραφα το «ήθος» των μνηστήρων με βάση τα λεγόμενα του ποιητή και του Τηλέμαχου; (στ. 162-178)
12. Ας εξετάσω το «ήθος» του Τηλέμαχου για να δω πώς εξελίσσονται τα συναισθήματά του και ο χαρακτήρας του. Σε ποια κατάσταση τον βρίσκουμε στην αρχή (στ. 127 – 152), (237 – 245), (359 – 361); Τελικά επηρεάζεται από την παρέμβαση του Μέντη και από πού φαίνεται αυτό (στ. 386-401), (412-425);
13. Ποιος είναι ο σκοπός του διαλόγου Τηλέμαχου – Μέντη; Ας σκεφτώ τι ακριβώς καλεί τον Τηλέμαχο να κάνει.
14. Επομένως, ποια ενότητα ραψωδιών της Οδύσσειας στηρίζει την ύπαρξή της στον διάλογο αυτό;
15. Ποιες πληροφορίες παίρνουμε από τη ραψωδία α για το ρόλο των αοιδών; (στ.362 – 386) Από τις σημειώσεις που έχω από την Εισαγωγή να συγκεντρώσω όλες τις πληροφορίες για τους αοιδούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: