Α. Προσφυγικά ρεύματα: διάγραμμα της ενότητας...


3. Η περίθαλψη (1914-1921)

 • Εθελοντές και κράτος αναλαμβάνουν τη διανομή τροφίμων, ιματισμού και στοιχειώδους οικονομικής βοήθειας.
 • 1914: Οργανισμός στη Θεσ/νίκη αναλαμβάνει την περίθαλψη και εγκατάσταση των προσφύγων
 • 1917: Ανώτατη Διεύθυνσις Περιθάλψεως στη Θεσ/νίκη
 • 1917: ίδρυση του υπουργείου Περιθάλψεως
 • Η μέριμνα για τους πρόσφυγες περιελάμβανε:
  1. διανομή χρηματικού βοηθήματος
  2. διανομή συσσιτίου
  3. παροχή ιατρικής περίθαλψης
  4. χορήγηση φαρμάκων και νοσηλεία σε νοσοκομεία
  5. στέγαση σε προσωρινά καταλύματα
  6. παροχή ενδυμάτων και κλινοσκεπασμάτων
  7. βοήθεια για εύρεση εργασίας
  8. δωρεάν μετακίνηση για εύρεση στέγης κτλ